Utbildning

AcadeMedia- vi är med och bygger ett bättre samhälle

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 17 600 medarbetare på drygt 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 182 500 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Skolor & Utbildningar

AcadeMedia finns i hela utbildningstrappan, från förskolan via grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning.

Våra skolor & utbildningar