Sjöstedts triangulering

Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund sade, som jag uppfattade det häromkvällen i TV, att de skolor som är dåliga ska få mer resurser och kunna erbjuda sina lärare de högsta lönerna. Det är rätt intressant i så fall. Om den skola du jobbar på blir sämre får du högre lön. Om den blir bättre sänks lönen.

Jag tror inte det var så han menade, men det var så jag uppfattade det. Ur arbetsmiljösynpunkt är det förstås tänkvärt. Det går lätt att argumentera för att den som har ett farligt, slitigt och skitigt jobb bör få bättre lön än den som har ett lätt och angenämt arbete. Men det leder som sagt fram till att den som vill ha bättre betalt därför också ser till att öka risk- och skitfaktorerna. Och så har vi vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt som deltog i samma diskussion som Björklund. Sjöstedt har all heder av att han inte, som exempelvis många socialdemokrater, jolmar om det fria skolvalet. Utan säger rätt upp och ner att han vill avskaffa valfriheten. Sjöstedt menar att det ska krävas särskilda skäl för att barn ska få byta skola. Något slags ansökningsförfarande alltså. Där en nämnd av välmenande överhet ska bestämma om skälen är starka nog för att bryta den bostadsanknutna skolhänvisningen.

Den som vill slippa nämnden får väl då istället se till att bosätta sig på ställen där skolorna är anständiga. Och det blir som i vissa länder, att det in bostadsannonser ingår information om att skolorna är respektabla. Fast Sjöstedt är inte så dum att han ger sig in på sådana resonemang. Istället hintar han att lösningen är att göra valfriheten onödig genom att alla skolor blir minst lika bra än bättre. För det han säger är följande:

– Om skolan är bra och jämlik överallt så skulle föräldrar lugnt kunna låta sina barn gå i skolan var som helst. I ett bra land ska alla barn kunna gå i en bra skola.

Det är således en triangulering som Sjöstedt genomför. En rätt skicklig sådan också. Vad han säger, egentligen, är att valfriheten ska utvecklas så att det blir en VERKLIG valfrihet. Om alla skolor är bra så blir det liksom ingen poäng med att byta. Utan det är bara för det uppväxande släktet att ta på sig ryggsäcken och knata iväg till närmaste skolpörte.

Det här är en tankefigur som vänsterpartiet återanvänder från den gamla goda tiden när de i vänsterpartiet (kommunisterna) ville avskaffa den borgerliga demokratin och införa folkdemokrati istället. Det skulle bli RIKTIG demokrati, inte en inskränkt kapitalistisk förtryckardemokrati, utan en demokrati där folk kunde vara med och bestämma på riktigt, genom att hela folket engagerades i samhällsbygget. Det är också på grund av detta som jag lite sarkastiskt brukar identifiera skillnaden mellan en kommunist och en socialdemokrat utifrån hur de uppfattar Första Klass-vagnarna på tåget.

En kommunist vill avskaffa dessa även med risk att alla, som i det forna Sovjet, måste åka Tredje Klass. En socialdemokrat däremot vill inte avskaffa Första Klass, utan se till att Andra Klass blir så bra att ingen ska behöva åka ett snäpp bättre. Och den som ändå gör det får betala extra pengar som går till att rusta Andra Klass ännu bättre.

Frågan är hur vi ska se på detta. Är det en from förhoppning? Och går det att argumentera bort tanken att ingen ska behöva välja därför att allt är lika bra? Möjligtvis kan vi då säga att valfriheten inte behöver avskaffas eftersom ingen skola lämnar någon efter sig. Utan alla ”ungar” (som politiker ofta säger istället för det normala ”barn”) ju då kommer att ”få utbildning” (som också politiker säger ungefär som tomten på julgransplundringarna lovar att ”alla får påsar”).
Således. Låt oss hålla med Sjöstedt. Men istället för att börja med, som han vill, att avskaffa fria skolvalet så fokuserar vi på att alla skolor ska bli bra. Och när vi nått fram till detta stadium kommer valfriheten att sjunka undan som fenomen och problem. Valfriheten blir en mekanism som inte behöver avskaffas utan dör bort.


Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och socialdemokratisk idédebattör samt rådgivare till AcadeMedias Advisory Board.

#Jan Björklund #Jonas Sjöstedt #Politik och debatt #Stig-Björn Ljunggren

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler