Elevgaranti för gymnasiet

AcadeMedia inför nu en elevgaranti för gymnasie- verksamheterna. Elever som börjar på någon av våra skolor ska få gå klart sin utbildning. Detta även om vi tvingas lägga ner en skola.

– För oss är det absolut viktigaste att eleverna tas om hand, de ska få gå klart sina valda utbildningar, säger Martin Sandgren, operativ chef på AcadeMedia och därmed ansvarig för all daglig verksamhet på alla 350 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter.

AcadeMedia driver knappt 100 gymnasieskolor runt om i Sverige. Bland dem finns NTI-Gymnasiet, Mikael Elias Gymnasium, Rytmus och Plusgymnasiet. Den elevgaranti som nu införs formellt har alltid funnits i praktiken.

– Det absolut viktigaste är att vi har elevernas bästa för ögonen, vi har ju i och med att vi tar emot dem i första årskursen på gymnasiet avgivit ett löfte till dem att de ska få sin gymnasieutbildning hos oss, säger Carina Hall, biträdande verksamhetschef på Mikael Elias Gymnasium.

Mikael Elias har nio skolor från Karlskrona i söder till Örnsköldsvik i norr. Några av dem tillhör Sveriges populäraste och bästa gymnasieskolor, söktrycket är stort och kvaliteten extremt hög.*

En av dem har vi inte lyckats få tillräckligt många sökande till för att hålla rätt kvalitet på. För få elever gör att de fasta kostnaderna blir så höga att skolan går med stort minus varje år. Därför beslöt ledningen för Mikael Elias Gymnasium att stänga intaget för årskurs ett inför nästa år.

Uppdraget ska fullföljas
– Vi såg att söktrycket inte ökade och tyvärr var vi då tvungna att påbörja stängningen av skolan. För oss är det en stängning en process som tar flera år, vi stoppar intaget för årskurs ett och fortsätter med enbart tvåorna och treorna. Sista året blir det bara treor kvar, sedan stänger skolan, säger Carina Hall.

– Vi fullföljer alltid vårt uppdrag, som vi påbörjar när eleverna väljer oss. Vi släpper inte taget mitt i. Vi kan också som stort företag hjälpas åt över varumärkesgränserna, säger hon.

På samma sätt gjorde NTI-gymnasiet i Borås som om några veckor släpper iväg de elva treorna, sedan stänger skolan. Treorna går ut i samma lokaler som de började, och har egna lärare – NTI-gymnasiet är alltså kvar hela vägen.

Ett annat våra gymnasier, LBS, beslutade våren 2011 att stänga sin skola i Skövde. Där fanns sedan tidigare IT-gymnasiet. Eleverna och lärare flyttade över till IT-Gymnasiets lokaler.

– Eleverna fick slutföra sina valda program med sina egna lärare och en del nya lärare från IT-gymnasiet. Som mottagande skola är det väldigt viktigt att ta väl hand om de nya eleverna, och se till att de får slutföra de utbildningar de valt, säger Christine Kastner Johnson, verksamhetschef för IT-Gymnasiet.

Ny elevgaranti
Skolorna stänger alltså inte från ett år till ett annat. Eleverna får gå klart, antingen på sin gamla skola med sina vanliga lärare, eller genom ett samarbete med någon annan skola i koncernen.

Martin Sandgren är operativ chef på AcadeMedia och därmed ansvarig för all daglig verksamhet på alla 350 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter.

– Vår främsta uppgift är ju att garantera alla som deltar i våra verksamheter får den utbildning de har rätt till och kan nå, och helst överträffa, sina mål. Kan vi inte garantera det måste vi agera, inte minst för elevernas skull, säger han.

– När vi tvingats lägga ner har vi alltid jobbat för att eleverna ska drabbas så lite som överhuvudtaget är möjligt. Vi kan genom vår storlek ofta få till samarbeten inom koncernen, vi har också samarbetat med andra fristående aktörer och kommuner för att eleverna ska få den utbildning de valt och har rätt att få.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform där rörligheten hos elever är större än i grundskolan. Därför ger AcadeMedia alla som börjar på någon av våra gymnasieskolor en elevgaranti.

– Vi har i alla år agerat just så, vi tycker det är dags att sätta den på pränt också, säger Martin Sandgren.

Elevgarantin lyder:
AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Garantin innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi behöver besluta att inte ta in elever på ett visst program på grund av avvikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen får gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkt för vilken lösning som väljs.

*Enbart fyra gymnasier som granskades av Skolinspektionen under förra läsåret klarade sig utan en enda anmärkning. Tre av dem var fristående gymnasier, det var Växjö Fria Gymnasium, Mikael Elias Gymnasium i Falun och Mikael Elias Gymnasium i Sollentuna.

#Carina Hall #Christine Kastner Johnson #Elevgaranti #IT-Gymnasiet #Martin Sandgren #Mikael Elias Gymnasium #NTI-gymnasiet #Plusgymnasiet #Rytmus

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler