Prestigefyllt pris till lärare på ProCivitas

Chris Hansson på ProCivitas i Helsingborg har tilldelats ett av Kungliga Vitterhetsakademiens årliga lärarpriser. Han är den förste någonsin som får priset för insatser i ämnet entreprenörskap.
– Jag är oerhört glad och stolt. Det var faktiskt omtumlande och chockartat när jag fick beskedet, men samtidigt en skön känsla och en bekräftelse på att det jag gör fungerar, säger han.

Chris Hansson, som har en bakgrund som konsult, undervisar idag i ekonomi och entreprenörskap. Han har skapat biz4you, Sveriges största webbplats för businessrelaterade ämnen för unga entreprenörer.
– På sidan har jag lagt ut det material jag använt mig av under mina år som konsult. Jag vill att alla elever i landet ska kunna använda sig av det för att kunna utvecklas på samma sätt som våra elever på ProCivitas.

Att få följa elevernas utveckling håller Chris Hansson ständigt motiverad.
– Det är häftigt att se våra ungdomar stiga in i sitt eget ledarskap och utvecklas till unga entreprenörer med stark inneboende drivkraft. Att höra dem berätta att de tror på sig själva och att de höjt ribban för vad de vill åstadkomma i livet. Det är hur coolt som helst, att se dem ta ansvar för sin egen framtid.
– På ProCivitas får jag stort utrymme och mycket frihet i mitt genomförande, säger han.

Henrik Heide, rektor på ProCivitas i Helsingborg, är stolt över att Chris Hansson tilldelats det prestigefyllda priset.
– Samtidigt är det ett kvitto på att eleverna får en bra utbildning. Det är också en inspiration för övriga medarbetare att det som händer på skolan uppmärksammas.

För Henrik Heide handlar det om att skapa rätt förutsättningar för alla pedagoger på skolan.
– Hos oss har alla goda möjligheter till fortbildning, där de kan specialisera sig inom valda områden. Pedagogerna är också med och skapar de miljöer de vill verka i, det är deras arena och det är viktigt att de känner sig bekväma, säger Henrik Heide.

Från motiveringen:

”Kungliga Vitterhetsakademin har beslutat tilldela Dig ett pris på 50 000 kr för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för att Du under hela Din lärargärning legat i framkant vad gäller undervisning i ämnena entreprenörskap och ekonomi och för din frikostighet att tillgängliggöra egenproducerat material, fritt för både kollegor och elever på andra skolor att ta del av.

Dessutom får biblioteket vid ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg 20 000 kr för inköp av litteratur.”

#Kungliga vitterhetsakademien #Kvalitet #ProCivitas

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler