UF-företag förenklar matlagningen för studenter

Sex elever på ProCivitas i Malmö vill göra matlagningen enklare och billigare för studenter. Deras UF-företag Vardagsköket är en receptbank med över 100 olika gratisrecept där inget har fler än sex olika ingredienser.

– Vi tyckte att det är underligt att många unga har så svårt för att laga mat när matlagning är något vi ägnar oss åt hela livet, säger Oscar Bengtsson som läser tredje året på naturprogrammet.

– Så vi granskade marknaden och insåg att det inte fanns någon receptbank som hade en begränsning för antal ingredienser i sina recept. Sen gjorde vi en marknadsundersökning som visade att många i åldern 18-25 tycker att recept ofta har för många olika ingredienser. Så föddes vår idé, berättar han.

”Vi erbjuder en unik garanti”

Utöver Oscar Bengtsson består UF-företaget av fem andra tredjeårselever. Från början var tanken att ta fram en produkt som kunde underlätta vardagsmatlagningen, receptbanken var mest tänkt som ett komplement. Men eleverna bytte spår.

– Vi insåg att själva produktutvecklingen skulle bli en dyr process med dåligt resultat, så vi övergav den idén och gick istället tillbaka till ritbordet. Vi bestämde att vi skulle basera hela företaget på en helt unik receptbank och två månader senare lanserade vi vardagsköket.se som idag innehåller över 100 recept i nio olika kategorier, säger Anna Nilsson som läser ekonomiprogrammet.

– Vi erbjuder en unik garanti som vi är ensamma om på marknaden. Oavsett tidigare matlagnings-erfarenheter kan du laga alla recept på sidan och alla är snabba, enkla och billiga, säger hon.

ProCivitas har en stark UF-tradition. Skolorna har kammat hem många priser genom åren och att arbetet med Ung Företagsamhet prioriteras högt tycker Oscar Bengtsson är bra.

– Det har absolut gynnat oss. Två i vårt företag läser det naturvetenskapliga programmet och vi brukar vanligtvis inte vara med i UF. Men ProCivitas gör det möjligt för elever från andra program att välja UF som extraval. För oss har det inneburit att vi fått en härlig mix av ekonomi – och naturelever, säger han.

Utmaningen för de elever som driver UF-företag är att hitta en bra balans mellan UF och det ordinarie skolarbetet.

– Hur mycket tid man lägger på UF varierar mellan olika företag och det krävs planering för hur arbetet ska fördelas under året. En annan utmaning som alla UF-företag måste klara av är att driva ett företag under en relativt kort tid. Man måste exempelvis ha en komplett affärsplan klar efter bara några månader, det kan vara svårt, säger Ebba Rabe som också ingår i Vardagsköket.

”Målet är SM i Stockholm”

Den 9 mars deltog Vardagsköket på UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt”. Det var den tredje UF-mässan de deltog på och nu är siktet inställt på regionfinalen den 1 april.

– Vi var otroligt nöjda med den respons vi fick på senaste UF-mässan och det var en fantastiskt rolig upplevelse att försöka sälja in sin företagsidé. Vår stora målsättning är självklart att nå SM i Stockholm i maj, vi kommer verkligen ge allt för att nå dit, säger Oscar Bengtsson.

Nästa steg för Vardagsköket är att lansera en prenumerationstjänst och att nå ut till fler kunder.

– Vi befinner oss i uppbyggnadsfasen för det vi kallar vardagsköket 2.0. Genom att ge kunden veckolistor, inköpslistor, tips, videorecept med mera, baserat på vad kunden gillar och tidigare har lagat, kan vi skapa en optimal tjänst för studerande som har lite tid men samtidigt vill lära sig att laga mat, säger Oscar Bengtsson.

– För att lansera en framgångsrik prenumerationstjänst krävs en större kundbas vilket vi nu samlar in med vår gratistjänst.

Utöver Oscar, Anna och Ebba ingår även Jessica Sköldin, Kevin Östlin och Emma Holen i Vardagsköket.

#Malmö #ProCivitas #Ung Företagssamhet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler