En äkta debatt om skolan

ALMEDALEN MÅNDAG

Almedalen 2016 bjuder på 3 803 evenemang. De flesta debattpaneler består av en, max två, politiker och tre-fyra branschrepresentanter. Och lockar sådär 50 besökare. Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer ställer fyra skolpolitiker på scen i en svart aula med dålig belysning – och lockar cirka 500 personer.

De flesta seminarier på Almedalen kan kategoriseras ”vi håller med varandra nästan helt”. Så icke detta. Här debatteras det. På riktigt. De debatterar inte så mycket med varandra, däremot sa de en del värt att citera. Inte så konstigt med följande fyra politiker på scen.

• Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
• Jan Björklund, partiledare, Liberalerna
• Gustav Fridolin, utbildningsminister, språkrör, Miljöpartiet
• Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson, Moderaterna

Debatten handlade om allt från läraryrkets attraktivitet, lärarnas utbildning och fortbildning, likvärdighet och mycket annat som lärare och elever tycker är viktigt.

Gustav Fridolin, utbildningsminister, språkrör miljöpartiet:
– Skolan håller på att vända. Vi gör stora satsningar. Vi ser också, som Jan Björklund varit inne på, ett ökat söktryck på lärarutbildningarna. Det här är bra trender som vänder. Om dessa trender vänder, vänder också den viktigaste trenden av alla, den att eleverna ska få med sig mer och bättre kunskaper när de lämnar skolan.

– Debatten om lärartäthet är väldigt belysande. Ja, vi behöver många behöriga lärare i svensk skola. Men om vi ska höja attraktiviteten i läraryrket måste vi också låta läraren vara just lärare. Inte administratör, inte studievägledare, de ska vara lärare.

– Stora systemförändringar i skolan behöver drivas av professionen.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna:
– Den svenska skolan ska vara en drömfabrik. Den ska göra så att eleverna ska kunna förverkliga sig själva genom den kunskap, bildning och kreativitet som skolan ska ge. Vi måste investera i jämlikhet och likvärdighet. Vi måste stoppa skolsegregationen, den är farlig inte bara för barnens framtid utan också för det framtida Sverige.

– Jag har svårt att ta Jan Björklund på allvar när han säger att ett skäl till att läraryrket sjunker i attraktivitet är att kommunerna är dåliga arbetsgivare när han hade åtta år på sig som minister att lösa den frågan.

– Jag tycker det är oerhört viktigt att vi har ett likvärdigt och rättssäkert betygssystem. Att eleverna vet vilka förväntningar de har på sig. Jag tror att vi behöver införa mer extern rättning, så att vi kan få mer objektiva betyg. Vi behöver återgå till ämnesbetyg. Jag tror det skulle höja moralen hos många elever, idag riskerar vi att elever tappar lusten om de får ett dåligt betyg i början av sin utbildning. Vi behöver bedöma helheten, inte enskilda delar.

Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson, Moderaterna:
– När jag var ung drömde jag om att bli lärare i engelska och svenska. Jag blev det. Att vara lärare är att ha världens bästa yrke. Det ska vara ett framtidsyrke och vi måste se till att det också blir det. Vi måste hitta möjligheter för lärare att utvecklas. Vi måste minska tiden de lägger på administration. Och vi måste låta lärare vara lärare.

– Vi kan inte prata om det som varit, vi måste prata om det som kommer, om hur vi ska göra framåt. Att vi i dag har en lärarutbildning där de lärarstuderande i snitt har åtta timmars handledd utbildning i veckan är inte okej. Vi behöver ha en lärarutbildning som innehåller exempelvis ledarutbildning, att hantera att leda en klass kommer inte automatiskt.

– För att öka likvärdigheten i skolan, och det ska vi, måste vi ha mer tid för varje elev.

Jan Björklund, partiledare, Liberalerna, före detta utbildningsminister (2006-2014):
– Där jag växte upp fanns ingen bildningstradition. Det var lärarna i skolan som gav oss möjligheterna. Jag hade inte stått här i dag om det inte var för de lärare jag hade när jag var barn. En skola ska ge barn nya möjligheter och nya chanser i livet. Det är lärarna som gör det, med sina kunskaper och sitt engagemang. Och jag vill säga en sak till, kommunaliseringen av skolan har misslyckats. Vi måste återförstatliga skolan.

– En viktig fråga för att öka attraktionskraften i läraryrket, och för att förbättra den svenska skolan, är att stärka ämneskunskaperna, särskilt på ämneslärarutbildningarna. Vi behöver också återinföra metodiken som ämne. Hur undervisar man en sjundeklassare i matematik? Hur lär man ut? Två viktiga förändringar, mer och bättre ämneskunskaper och återinför metodik.

– En annan viktig fråga är lärarnas fortbildning. Det går dock inte att genomföra utan en statlig styrning. Jag tog initiativ till Lärarlyftet, det var en enorm statlig satsning, som gjorde skillnad. Om inte staten styr här, händer det inte. Vi måste helt enkelt satsa på kompetensutveckling, jag tycker att det moderaterna säger om att alla lärare efter 15 år ska ha ett års fortbildning är bra. Samtidigt måste vi komma ihåg att det är en enorm satsning, vi måste också ha klart för oss att den kommer att kräva stora resurser.

Vid ett tillfälle röstar publiken om ”vilket parti övertygade dig mest”. Moderaterna får flest röster, med 44%. Miljöpartiet kommer tvåa med drygt 21. Och Gustav Fridolin säger (apropå miljöpartiets opinionssiffror):

– Jag blir jätteglad, 21 % är ju väldigt bra!

Och får en varm applåd. Vid nästa omröstning är han en bra bit över 30%. Glädjen blir inte mindre då.

#Almedalen 2016 #skoldebatt

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler