Det är (inte) eleverna det är fel på

ALMEDALEN FREDAG

Hur bra rektorn fungerar är avgörande för hur bra det går för eleverna på en skola. Idag har vi stor omsättning på rektorer och oklar ansvarsfördelning mellan rektor och huvudman. Friskolornas Riksförbunds seminarium på fredagseftermiddagen handlar om vad som utmärker en god ledare på en skola.

– I skoldebatten ursäktas svaga resultat för ofta med barnens bakgrund. Och självklart har det betydelse, men det måste inte finnas en koppling mellan barnens bakgrund och hur bra personalen upplever styrningen av skolan, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund

I den rapport som OECD skrev efter den senaste PISA-undersökningen pekade man på tre saker som är viktiga för att de svenska skolresultaten ska förbättras.

1) Skolan måste ha ”höga förväntningar på alla elever”
2) Ett tydligt ledarskap
3) Duktiga lärare

Friskolornas Riksförbunds seminarium med den provokativa rubriken ”Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?” handlar om just ledarskapet i skolan. Diskussionen utgår från en sammanställning som förbundet gjort av de svar Skolinspektionen (SI) fått när de skickat enkäter till den pedagogiska personalen inom grundskolan. SI har ställt frågor om allt från tilliten till elevens förmåga till utveckling av utbildningen.

Ont om rektorer

Det enkätsvaren visar är bland annat att det finns ett tydligt samband mellan skolor med problem och ett ledarskap som får dåligt betyg av medarbetarna. Samt att friskolorna ligger i topp på alla sex ledarskapsrelaterade index som sammanställts. Lise-Lotte Oldmark är HR-direktör på AcadeMedia.

– Att rekrytera rektorer är ett av våra viktigaste uppdrag. Ledarskapet på skolan är extremt viktigt. Vi vet dessutom att det är ett bristyrke, det är ont om rektorer idag. Vi jobbar hela tiden med frågan om attraktivitet som arbetsgivare.

Vilken bakgrund söker då AcadeMedia när man söker ledare?

– Inom grundskolan har man en bottenplatta i kärnuppdraget, vilket jag tycker är bra. Samtidigt är det naturligtvis ett eget uppdrag att vara just rektor.

Anders Carlsson är Divisionschef på Energy Products, ABB Sverige. Hans syn på ledarskap inom skolan är detsamma som han har på ABB:s chefer. Det som skiljer är att chefer på ABB ”måste kunna en del om el” medan en rektor behöver djup kunskap om skolan och dess uppdrag. Båda ska vara bra ledare.

– Rekryterar man en bra chef kan man luta sig tillbaka och lite ”enjoy the ride”. Det är samma sak inom skolan som inom näringslivet. Ledarskap är ju väldigt brett. Jag tror att ordning-och-reda-frågorna och etik är grunden i ledarskap och rektorn måste vara garanten för det. Sedan måste man kunna och ha en känsla för verksamheten.

Vilja vinna

Med ”ordning-och-reda” menar han inte det som många inom skola tänker, han menar att ha ordning på sådant som arbetsmiljöfrågor, alltså att kunna och följa alla de regler som finns. Det ska helt enkelt vara ordning på administrationen.

– När vi rekryterar chefer ser vi också mycket till att den som ska vara chef måste vilja något, i näringslivet ser vi det som att man måste vilja vinna. Man måste ha tydliga mål så att man vet om man vinner eller inte. I skolan handlar det om att alla ska nå kunskapsmålen, det är det som är att vinna, säger Anders Carlsson.

– Och så måste en bra rektor gilla människor. Kommunikationsförmågan är viktigare än allt. Och var lär man sig att kommunicera? Jo, i skolan Att kommunicera är att lyssna, prata och skriva. Allt det måste en rektor vara väldigt bra på.

Egen profession

Erica Andrén är vice ordförande för Skolledarna och rektor på Älvkullegymnasiet Karlstad. Karlstad är den kommun som får bäst resultat i Skolinspektionens enkäter. Hon får frågan vad som är viktigt, både för att skapa bättre ledarskap på Sveriges skolor, och göra uppdraget som rektor mer attraktivt.

– Det finns flera saker som är viktiga här. En sådan är ju lönefrågorna. Det har det senaste året gjorts stora satsningar på läraryrket, det är bra och det behövs. Men det har inneburit att det blivit ännu svårare att rekrytera ledare. Vi behöver också förtydliga styrkedjan, var fattas beslut och vem har mandat?

– Rektorsuppdraget måste dessutom vara en egen profession, inte en förlängning av läraryrket.

”Sveriges bästa chefer”

Ann Askenberger är ledarskapskonsult och partner på Franklin Covey Education:

– Ledarskapet är det som möjliggör resultat. Ledaren avgör inte allt, men nästan allt. Ledarskapet i skolan borde få långt större uppmärksamhet än det får idag, säger hon.

– Av alla chefer är det rektorerna som är de allra viktigaste. Vi måste göra rektorerna till Sveriges bästa chefer, eftersom de har Sveriges viktigaste chefsjobb.

Tomas Tobé, partisekreterare i moderaterna, lyssnar på diskussionen, och blir sedan uppbjuden på scen för att kommentera den.

– En eloge till er som faktiskt tar upp ett ämne som på riktigt kan förbättra de svenska skolresultaten. Ledarskapets betydelse är enorm, och vi måste jobba mycket mer med det i skolan.
Hur kommer det sig då att friskolorna lyckas bättre med ledarskapet, som Friskolornas riksförbunds presentera visar att de gör.

– Jag tror att friskolorna är lite mer noga i valet när de rekryterar och tillsätter rektorer, man blir mer noga i ledarskapet kanske delvis för att de är mer utsatta och granskade. Samtidigt är det inte bra att det finns en skillnad, de flesta skolor i Sverige är ju kommunala och även kommunala huvudmän måste jobba med detta, säger Tomas Tobé.

Om OECD
OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna.

#Almedalen 2016 #Friskolornas riksförbund #Ledarskap #Skolinspektionen

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler