Tydligt stöd för friskolor och valfrihet

Idag släppte Skolkommissionen sitt slutbetänkande. I det finns flera förslag som AcadeMedia drivit sedan länge. Det viktigaste är vad kommissionen kallar ”ett aktivt skolval till förskoleklass och grundskola”.

– Det är väldigt roligt att våra förslag för en bättre och mer likvärdig skola slår igenom på det här sättet, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

– Skolkommissionen vill förstärka och utveckla valfriheten och på så sätt skapa en högre likvärdighet, det är i mina ögon helt rätt tänkt, säger han.

Ett aktivt, eller obligatoriskt, skolval betyder att alla måste välja skola. Idag är valet frivilligt, vilket gör att det ofta är familjer med lite bättre förutsättningar som väljer skola till sina barn. Idag vet många inte ens om att man får välja skola, än mindre vilka skolor som går att välja mellan.

Obligatoriskt skolval

– Ett aktivt skolval borde leda till mer blandade skolor. Det ställer också höga krav på alla oss huvudmän, vi måste bli bättre på att ge saklig och rättvisande information så att föräldrar och barn kan jämföra skolor och hitta den som passar dem bäst, säger Marcus Strömberg.

För några år sedan föreslog AcadeMedia att det skulle införas krav på en ”kvalitetsdeklaration” för alla skolor, både fristående och kommunala. Denna kvalitetsdeklaration skulle vara lika för alla, och innehålla information om allt från pedagogisk inriktning och lärartäthet till skolans resultat, information om skolans ägare och annat som är viktigt. Denna information skulle dels publiceras på alla skolors hemsidor, dels finnas på skolan så att alla ser den. Den skulle också kunna sökas i en gemensam databas så att man på ett enkelt sätt kan jämföra.

Höjda kunskapsresultat viktigt

Skolkommissionen har sedan 2015 haft regeringens uppdrag att ta fram förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan. Kommissionen leddes från början av Anna Ekström, som mitt i arbetet utsågs till gymnasieminister. Andra deltagare har varit Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Ett av förslagen som kommissionen också kommer med är att skolor med kö måste ta in elever genom lottning.

– Dagens system där kötid är avgörande är inte optimalt, säger Marcus Strömberg.

Blandade skolor målet

– Det finns några skolor som man måste ställa barnet i kö till i princip samma dag barnet föds och det riskerar att förstärka problemet med att bara de med bäst förutsättningar väljer. Jag tror dock inte att lottning ska införas innan vi provat obligatoriskt skolval, kanske kombinerat med en specifik valperiod. Om alla måste välja, och måste göra det ungefär samtidigt, tror vi att stora delar av problemet med likvärdigheten skulle lösas genom att skolorna skulle bli mer blandade. Om det inte räcker är lottning till skolor med kö en sak att diskutera, jag tror dock inte på det som första insats, säger Marcus Strömberg.

Skolkommissionen har tagit fram en mängd olika förslag som sammanfattas i deras presentationsmaterial och i en artikel på DN Debatt. En av de saker ledamöterna i kommissionen är överens om är att de fristående skolorna, och valfriheten, är här för att stanna.

– Det är naturligtvis väldigt bra. Jag hoppas att det betyder att de politiska partierna därmed kan börja prata om det som är viktigt på riktigt för skolan. Vi behöver samla alla krafter kring hur vi förbättrar både kunskapsresultaten och likvärdigheten i skolan, säger Marcus Strömberg.

– Skolkommissionens betänkande har titeln ”Samling för skolan”. Det är en titel som jag tycker de lever upp till rätt bra. Jag hoppas att politiker i alla partier lyssnar på vad de har att säga. Skolkommissionens förslag om hur det ska bli ordning och reda i skolan är betydligt mer genomförbara, och effektiva, än Reepalus utredning som skulle få helt motsatt resultat, säger han.

 

#Fria skolvalet #Marcus Strömberg #Skolkommissionen

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler