Tyskland och Sverige lär av varandra

Den tyska förskolesektorn är i snabb utveckling. Landet är i behov av många nya förskoleplatser och intresset för den skandinaviska modellen är stort. Sedan februari 2016 har den tyska förskolekedjan Joki varit en del av AcadeMedia och just nu befinner sig en Joki-delegation i Stockholm för att utbyta kunskap och erfarenheter med svenska kollegor.

Under två intensiva dygn har den tyska delegationen, som främst består av förskolechefer, fått en större insyn i det kvalitetsarbete som bedrivs på AcadeMedias förskolor, både genom föreläsningar och verksamhetsbesök.

– Besöket har verkligen fått mig att känna att jag och min förskola är en del av AcadeMedia, och jag har lärt mig mycket om det svenska utbildningssystemet, säger Barbara Weber, som är förskolechef på Joki Obermenzing.

”Barnen främst”

Hon tycker att det finns både likheter och skillnader i hur förskolor bedrivs i Sverige jämfört med i Tyskland.

– Strukturen och organisationen ser lite annorlunda ut, åtminstone om man jämför med Pysslingen Förskolor. I Joki har varje förskola en förskolechef som är huvudansvarig för all verksamhet på just den förskolan, medan Pysslingen Förskolor har ett ledningsteam som har det övergripande ansvaret för en handfull förskolor, samt en platsansvarig som till viss del jobbar administrativt, säger hon och fortsätter.

– En påtaglig likhet är att både Joki och Pysslingen alltid sätter barnen främst. Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga i förskolan och att de har goda förebilder i våra pedagoger. Det synsättet delar vi.

Under tisdagen besökte Joki-medarbetarna två förskolor, Johannes Petri som ingår i Pysslingen Skolor och Mälarhöjdsparken som ingår i Pysslingen Förskolor. Caro Mallmann, som är förskolechef på Joki Lerchenau, tycker att Stockholmsbesöket har varit lärorikt.

– Oavsett om man är i Tyskland eller i Sverige krävs det samma förutsättningar för att skapa en förskola med hög kvalitet. Det behövs en tydlig och stabil organisation, ett strukturerat kvalitetsarbete, tid att reflektera över och utveckla sitt pedagogiska arbete, samt att man är öppen för nya idéer och arbetssätt, säger hon.

Digitalisering inspirerar

När Joki-delegationen besökte Mälarhöjdsparken fastnade de bland annat för hur förskolan jobbar med ny teknik.

– Barnen intresserade sig för fiskar och livet i vatten, och med hjälp av iPads och en projektor kunde de leka i ett interaktivt akvarium. I Joki arbetar vi inte så mycket med digitalisering men jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av den varan även i våra förskolor framöver, berättar Caro Mallmann.

Det finns också några detaljer som Joki-delegationen noterade under sina verksamhetsbesök, säger Caro Mallmann.

– Jag imponeras av att man tar in naturen i det pedagogiska arbetet på ett mer utvecklat sätt än vad jag är van vid. Barnen tar till exempel med sig grenar och annat material in när de ska arbeta kreativt. Dessutom fick vi veta att barnen sover utomhus, året runt. Det fascinerade mig, säger hon.

Sedan april 2017 ingår även den tyska förskolekedjan Stepke, med sina sju förskolor och tre mobila förskolor, i AcadeMedia.

#Förskoleutveckling #Joki

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler