KLARA har Karlstads nöjdaste elever

KLARA Gymnasium har Karlstads nöjdaste gymnasieettor. Det visar den kund- och brukarundersökning som varje år genomförs på uppdrag av kommunen. KLARA ligger över kommunsnittet inom nästan samtliga mätta områden, och utmärker sig bland annat positivt när det gäller frågor som rör trygghet och lärande.

Undersökningen har genomförts i flera år och sedan 2014 har KLARA Gymnasium legat på samma stabila och höga nivå. I år delar man förstaplatsen med det fristående Lillerudsgymnasiet.

– En enskild undersökning är egentligen rätt ointressant, men i vårt fall handlar det om en stark trend över tid. Med våra 320 elever är vi en ganska liten skola men vi satsar mycket på att jobba nära eleverna och är noga med vilka medarbetare vi rekryterar. Att vårt medvetna arbete leder till att eleverna är nöjda med sin skola och utbildning känns givetvis bra, säger Andreas Johansson, rektor på KLARA Gymnasium i Karlstad.

”Lärare ska få vara lärare”

God arbetsro på lektionerna, extra hjälp vid behov och att lärarna är kunniga i de ämnen de undervisar i är exempel på områden där KLARA Gymnasium utmärker sig positivt. Eleverna tycker också att undervisningen håller hög kvalitet och är i hög utsträckning villiga att rekommendera sin skola till andra.

– Det är många resultat som är roliga att ta del av, men att eleverna tycker att våra lärare har goda kunskaper i de ämnen de undervisar i är särskilt kul. Lärarnas arbetsmiljö samt förutsättningar att få vara just lärare, och inte en massa annat, jobbar vi mycket med. Det hänger givetvis ihop med undervisningens kvalitet och hur den uppfattas av eleverna, säger Andreas Johansson.

KLARA går mot strömmen

I Karlstad har det totala antalet gymnasieelever i kommunen minskat drastiskt de senaste åren. Många skolor får allt färre elever men KLARA Gymnasium går mot strömmen och växer. Andreas Johansson tror att det finns flera förklaringar till varför skolan är attraktiv.

– Utöver att vi är väldigt noga med att anställa rätt medarbetare, som värnar om det elevnära arbetssättet, tror jag också att vi måste jobba lite hårdare med vårt kvalitetsarbete än många andra. Det finns flera stora och anrika gymnasieskolor i kommunen som många väljer av tradition, vi fristående behöver nog kämpa lite hårdare för att eleverna ska trivas och känna att de får en bra utbildning, säger Andreas Johansson och blickar framåt.

– Vi kommer även fortsättningsvis att lägga mycket krut på arbetsmiljön för våra lärare. Vi gör mycket redan idag, men eftersom det är våra lärare och övriga medarbetare som skapar kvalitet i verksamheten måste vi hela tiden titta på hur vi kan bli ännu bättre. Rätt förutsättningar att göra ett bra jobb är oerhört viktigt, säger han.

Om undersökningen

Undersökningen består av webbenkäter där förstaårselever i Karlstads kommun får ta ställning till en stor mängd påståenden inom områden som exempelvis rör hur trygga de känner sig, hur de upplever undervisningen, vilket inflytande de känner att de har och hur tydliga lärarna är med vad som krävs för att nå specifika betyg. För varje påstående får eleverna svara på en skala 1-5, där 5 innebär att man instämmer helt med påståendet.

Några resultat från årets undersökning

Jag känner mig trygg i skolan
KLARA: 97 procent angav svarsalternativen 4-5
Totalt Karlstad: 93 procent angav svarsalternativ 4-5

Det är arbetsro på lektionerna
KLARA: 77 procent angav svarsalternativen 4-5
Totalt Karlstad: 61 procent angav svarsalternativ 4-5

Jag får extra hjälp när jag behöver
KLARA: 86 procent angav svarsalternativen 4-5
Totalt Karlstad: 76 procent angav svarsalternativen 4-5

Lärarna är kunniga i sina ämnen
KLARA: 94 procent angav svarsalternativen 4-5
Totalt Karlstad: 83 procent angav svarsalternativen 4-5

Förra året hade IT-Gymnasiet Karlstads nöjdaste elever enligt samma undersökning, läs mer om det här. 

#Karlstad #Klara Gymnasium

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler