Förskolor sprider kunskap om HBTQ-certifiering på Stockholm Pride

Under årets Stockholm Pride-vecka ska fyra av Pysslingens förskolor anordna panelsamtal på temat HBTQ-certifierad förskola. Syftet är att sprida kunskap om hur certifieringen går till och vad som utmärker HBTQ-certifierade förskolor.

Karro Olofsson jobbar som pedagog på förskolan Vita Bergen och är den som håller i trådarna för panelsamtalen.

– Vi vill förmedla essensen av vad det innebär att vara en certifierad förskola och förhoppningen är att fler ska inspireras och vilja göra detta. Vi kommer att prata om hur en certifieringsprocess går till i praktiken, vilka roller förskolans medarbetare har i en sådan process och lite om vilka skillnader vi har upplevt, före och efter certifieringen, berättar Karro Olofsson.

Panelsamtalen arrangeras onsdagen den 2 augusti. Det första samtalet handlar om medarbetarnas och förskolechefens perspektiv i en HBTQ-certifierad förskola och det andra har titeln ”HBTQ-certifiera världens förskolor och vägen dit”.

Medarbetare utbildas

Inom Pysslingen Förskolor är Vita Bergen och Björngården HBT-certifierade, och Långholmen och Zinken är HBTQ-certifierade. Det är organisationen RFSL som utfärdar certifieringar och som en del i processen utbildas medarbetare, bland annat i kunskap om begrepp som homo, bi och trans. Utbildningen fokuserar också på olika teorier och historik. För de HBTQ-certifierade förskolorna ingår även en fördjupad utbildning i värdegrundsarbete med kunskap om bland annat queerteori.

Karro Olofsson berättar om grundtanken med en certifiering.

– En av grunderna är att varje barn själv får välja hur hen vill identifiera sig och med vår kunskap stödjer vi barnen i deras utveckling. Vi låter dem växa in i sin egen personlighet, vi tilldelar inte barnet givna egenskaper, och de äldre får själva välja sitt pronomen. Vi antar inte att ett barn är på ett visst sätt utifrån yttre attribut eller inre aspekter, och vi utgår ifrån att varje individ, och varje familjekonstellation, är unik och ser olika ut.

Ett konkret exempel är att uppmaningar som ”kom nu tjejer” eller ”vilken söt tröja du har” undviks.

– Vi kategoriserar inte barnen, vi skulle istället säga ”kom nu kompisar” eller använda deras egennamn. Alla barn som går hos oss ska känna att det är en trygg plats där de får vara precis som de är, uttrycka sig som de vill och klä sig hur de vill, säger Karro Olofsson.

Könsöverskridande lek

Hon berättar om en forskningsstudie vid Uppsala universitet som visar att barn på förskolor som har en normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn samt leker mer könsöverskridande.

– Studien visade bland annat att barnen fann varandra i fler konstellationer än på icke-certifierade förskolor och det känner jag igen från vår förskola, barnen är mer öppna och de vågar laborera med sin identitet och inta roller som de kanske annars inte hade valt. Det spelar ingen roll vilken könstillhörighet kompisarna har, säger Karro Olofsson.

Hon ser fram emot de två panelsamtalen.

– Det känns väldigt bra att vi engagerar oss i Stockholm Pride och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper kring HBTQ-certifiering. Vi vill gärna bidra till att sprida budskapet att det är viktigt att jobba med de här frågorna, säger hon.

Stockholm Pride har arrangerats sedan 1998 för att synliggöra HBTQ-frågor samt skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom HBTQ-rörelsen.

Är du intresserad av att veta mer om de olika certifieringarna och hur man kan jobba med dem i förskolan? Då kan du ta kontakt med Karro Olofsson på karolina.olofsson@pysslingen.se.

 

#HBT #HBTQ #Pride #Pysslingen Förskolor

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler