Upphandlingar bör fokusera på kvalitet

För ett par veckor sedan blev det klart att AcadeMedia vunnit en stor del av uppdragen i en upphandling gjord av Arbetsförmedlingen. Upphandlingen ersätter de tidigare avtalen som gällde vad som kallas ”Allmänförberedande utbildning” och ”Grundläggande moduler” dessa bildar nu grunden i det som nu heter Yrkes- och studieförberedande moduler, YSM.

AcadeMedia tilldelades 45 av 70 så kallade avtalsområden. 25 avtalsområden vanns alltså av andra leverantörer. Upphandlingen är överklagad.

Efter att Arbetsförmedlingens val av leverantörer offentliggjorts har det blivit en diskussion i branschen om hur upphandlingen genomförts. Många är kritiska till att Arbetsförmedlingen genomfört en upphandling som fokuserar för mycket på priset. Det finns kvalitetskriterier med i upphandlingen, men de är utformade på ett sätt som gör att alla klarar dem, varför priset får en mycket större tyngd.

AcadeMedia har tillsammans med Almega i olika leverantörsforum hos Arbetsförmedlingen flera gånger påpekat att det vore betydligt bättre med en upphandling som tar hänsyn till fler saker än lägsta pris. Detta är viktigt eftersom målgruppen för dessa insatser är komplex och har mycket olika behov. Almega har också framfört detta offentligt. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/arbetsformedlingen-hinder-integrationen-17161. Även AcadeMedia har i också i egna möten med Arbetsförmedlingen gjort mycket tydligt att vi inte tror på rena prisupphandlingar.

Offentliga upphandlingar handlar i våra ögon om att få ut mest kvalitet för varje investerad skattekrona. Ordet ”kvalitet” är här helt centralt. Vi föredrar upphandlingar där utvärderingsmodellerna bygger på kvalitet- eller kvalitet och pris som i sin tur mäter effekten av tjänsten/utbildningen. Vi tycker att sådant som att 79 procent av alla som går våra utbildningar når ett av två mål, antingen jobb eller vidare studier.  46 procent får jobb, 33 procent läser vidare, 8 procent är barnlediga och 12 procent är arbetslösa.

Vi delar alltså kritiken mot den typ av upphandling som Arbetsförmedlingen här har valt. En sådan upphandling ger dock alla samma möjlighet att bli vald, på det pris man själv sätter. Vi har stor kunskap om den marknad denna upphandling gäller eftersom vi har arbetat inom den i många år och vi har investerat mycket redan i kvalitet och metod. Därför kan vi ha bättre förutsättningar att räkna fram ett pris som blir konkurrenskraftigt i sammanhanget. Investeringarna är gjorda, och mycket av infrastrukturen finns på plats.

Här finns en tidigare publicerad artikel om upphandlingar, skriven i samband med att Anbudspriset skulle delas ut tidigare i år. Anbudspriset är en utmärkelse som lyfter fram framgångsrika upphandlingsprocesser och skapar förebilder inom offentlig upphandling. https://utbildning.academedia.se/2017/03/14/academedia-ar-med-och-prisar-kvalitet-i-offentliga-upphandlingar/

Länk till IR-meddelandet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler