”Vi vill lyfta yrkesutbildningen i Sverige”

Vi lever i en tid som präglas av snabb teknisk utveckling, globalisering och migration. Med detta följer många samhällsutmaningar och en av de stora frågorna handlar om jobb. Nästan alla människor strävar efter att ha en meningsfull sysselsättning, ett arbete som man både kan försörja sig på och som bidrar till att man utvecklas tillsammans med andra.

Inom politiken är frågan helt central, både i Sverige och internationellt. Hur ska fler människor få ett jobb som de trivs med och som bidrar till samhällsnyttan?

För AcadeMedias VD Marcus Strömberg är svaret självklart.

– Bildning och kunskap är det som bygger starka samhällen. Länder som har bra utbildningssystem, med utbildningar som har hög kvalitet och är tillgängliga för alla, har också goda förutsättningar att möta de utmaningar som följer med bland annat ökad migration, globalisering och digitalisering. För mig är utbildning, inte minst yrkesutbildningar, svaret på många av de frågor som vi brottas med i vår tid, säger han.

– Om fem år ska Sverige vara en förebild när det gäller lärlingsutbildningar. De har stor potential att vara en effektiv väg ut i arbetslivet för många unga människor, säger Marcus Strömberg.

”Viktigt för Sverige”

Tidigare idag blev det offentligt att Praktiska Gymnasiet, Hagströmska Gymnasiet och Movant, som bedriver yrkesutbildningar för vuxna, tar klivet in i AcadeMedia senare i höst. Avtalet skrevs på idag och ska nu godkännas av Konkurrensverket. Bert Eknemar, ansvarig för kvalitetsutveckling på Vindora, som de tre verksamheterna ingår i, ser en tydlig utmaning i att få fler unga att se yrkesutbildningar på gymnasiet som ett bra alternativ.

– Vi har tyvärr sett ett sjunkande intresse för yrkesutbildningar de senaste åren samtidigt som arbetsmarknaden efterfrågar mer yrkesutbildad arbetskraft. Den ekvationen måste vi lösa och som en del av AcadeMedia får vi ännu bättre förutsättningar att göra det, säger han.

När Praktiska Gymnasiet grundades i slutet av 1990-talet så gjordes det med den uttalande ambitionen att knyta de gymnasiala yrkesutbildningarna närmare arbetsplatser utanför skolan.

– ”Det man kan lära sig på en arbetsplats ska man lära sig där” har hela tiden varit den genomgående tanken. Målet har varit, och är fortfarande, att elever tidigt under sin gymnasietid ska få möjlighet att skapa nära relationer till arbetsplatser. Praktiska har successivt etablerat sig som en ledande aktör inom gymnasial lärlingsutbildning, ”skolan mitt i yrkeslivet” har blivit en realitet, berättar Bert Eknemar.

”Dags att vända trenden”

Marcus Strömberg håller med om att satsningen på yrkesutbildningar, och lärlingsutbildningar som Praktiska erbjuder, är viktig för Sverige.

– Om vi tittar på hur samhället ser ut idag så tror jag att de fyller en väldigt viktig funktion, som komplement till mer teoretiska utbildningar. Gymnasieutbildningar som ger elever möjlighet att direkt ta klivet ut i arbetslivet efter sina studier behövs, och många av de yrkes- och lärlingsutbildningar som finns utformas i nära samråd med olika branscher. Sedan gymnasiereformen 2011 har vi tyvärr sett en nedåtgående trend för yrkesutbildningar, nu är det dags att vända den, säger han.

I AcadeMedia ingår sedan tidigare många gymnasieskolor som har yrkesutbildningar, exempelvis Framtidsgymnasiet och Plusgymnasiet. Även inom vuxenutbildningen finns utbildningar med ett starkt fokus på att utveckla specifik yrkesskicklighet.

EU:s lägsta arbetslöshet 2020

Regeringen har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Samtidigt hoppar ungefär var femte gymnasieelev av sin utbildning.

– Det är givetvis ett stort problem eftersom vi vet att människor utan gymnasieutbildning har det tufft på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning att få fler elever att fullfölja sin gymnasieutbildning och det första steget är att hjälpa elever att hamna rätt från början, säger Marcus Strömberg.

– Det är en uppgift för oss som jobbar med utbildning, men också för föräldrar och politiker. Vi sänder nu ut en tydlig signal om att AcadeMedia vill gå i täten när det gäller att utveckla framtidens yrkesutbildningar, säger han.

Ett sekels erfarenhet av utbildning

I AcadeMedia får Praktiska, Hagströmska och Movant en trygg och långsiktig ägare. Många av AcadeMedias verksamheter har funnits i flera decennier och Hermods, som är den allra äldsta, startade redan 1898.

– Det är naturligtvis inte mycket som är detsamma sedan Hermods startade sina brevväxlingskurser i slutet på 1800-talet, men synen på att utbildning kan förverkliga drömmar lever kvar och den måste vi värna. Och eftersom alla har olika drömmar måste det också finnas olika vägar att nå dem. Mångfald, valfrihet och kvalitet är nyckelord, och det känns oerhört inspirerande att få in nya verksamheter under vårt paraply. Jag är övertygad om att vi tillsammans, genom utbildning, kan vara med och bygga Sverige starkare, säger Marcus Strömberg.

– Som en del av Sveriges ledande utbildningsföretag får vi tillgång till mängder av kompetens och ett stort nätverk för erfarenhetsutbyten, vilket kommer stärka våra utbildningar ytterligare. Vi ser fram emot att i ännu högre grad kunna bidra till att lösa de utmaningar som Sverige står inför, säger Bert Eknemar.

#lärlingsutbildningar #Yrkesutbildningar

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler