Gymnasieskolor gör gemensam satsning på APL utomlands

Under det här läsåret ska 115 elever från 24 olika gymnasieskolor inom AcadeMedia göra sin APL utomlands. Satsningen riktar sig till elever på yrkesprogram och sker i samarbete med organisationer i England, där majoriteten av eleverna ska göra sin APL.

APL står för arbetsplatsförlagt lärande och är en obligatorisk del av utbildningen på alla gymnasieskolors yrkesprogram. Satsningen krokar också i ett av EU:s strategiska mål om minskad arbetslöshet bland unga till år 2020 samt regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet vid samma tidpunkt.

För att nå målen behövs en ökad rörlighet mellan länder och det kan APL utomlands bidra till, menar Moana Widell, som är den som samordnar satsningen.

– Att erbjuda elever möjlighet till utlands-APL är en viktig del i skolornas internationaliseringsarbete och det ökar elevernas chanser att få jobb på den internationella arbetsmarknaden i framtiden. Inte minst inom IT-branschen finns goda möjligheter till internationell rörlighet eftersom språket oftast är engelska överallt, berättar hon.

– Vi har skapat ett konsortium med 24 gymnasieskolor och etablerat samarbeten med organisationer i England som hjälper oss med APL-platser och värdfamiljer. 110 elever ska göra sin APL i London och Portsmouth, medan fem elever kommer att göra den i Portugal, säger Moana Widell.

Sistaårselever som åker

Det är elever som läser tredje året på IT-Gymnasiet och NTI-gymnasiet som får möjlighet att söka APL-platser utomlands. Även Plusgymnasiet i Sundsvall kommer att skicka elever inom ramen för satsningen.

– Jag ansvarar för att koordinera arbetet, för att skolorna ska slippa den administrativa börda som det innebär att exempelvis ansöka om EU-finansiering, säger hon.

För att skolornas arbete med APL ska bli så bra som möjligt anordnar Moana Widell APL-konferenser där ett 40-tal rektorer, biträdande rektorer och APL-samordnare deltar. Fokus ligger på att förse skolor med stöd och strukturer för att de ska kunna ha ett framgångsrikt APL-arbete.

– Det handlar till exempel om underlag för bedömning, hur man kan följa elevernas lärande under APL-perioden och vilka delar av olika kurser som kan förläggas på APL. Vi har också tittat närmare på verktyg för att kunna mäta exempelvis social kompetens, ansvarstagande och andra förmågor som eleverna utvecklar genom att göra APL i ett annat land, säger Moana Widell.

Tydlig koppling till utbildningen

APL-perioden är ett par veckor lång och elevernas CV matchas mot APL-platser för att lärandet ska få en tydlig koppling till deras utbildning. Mickey Missler är APL-samordnare på IT-Gymnasiet i Helsingborg, en av skolorna som ingår i satsningen.

– Genom att göra sin APL utomlands får eleverna ett viktigt kulturellt utbyte, de bor hos värdfamiljer och blir en del av deras vardag. Dessutom måste de kommunicera på ett annat språk än svenska, vilket i sig är utvecklande. Den första veckan kommer vi att ha personal från skolan på plats i både London och Portsmouth och vi kommer att följa upp hur det går för eleverna, både under tiden och i efterhand, säger han.

Mickey Missler lyfter också fram att det är bra för eleverna att ha erfarenhet av internationellt arbete när det är dags att söka jobb.

– Internationell erfarenhet rankas högt i arbetslivet och det känns bra att vi kan erbjuda våra elever den här möjligheten. Under APL-perioden kommer de att jobba med IT-relaterade områden som de själva har fått vara med och önska, så det finns en tydlig koppling till den utbildning de valt, säger han.

Global arbetsmarknad

NTI Gymnasiet i Luleå deltar också i satsningen och skolans rektor Charlotte Pittja tror att APL utomlands stärker eleverna på flera sätt.

– Den ökande rörligheten över nationsgränser ställer krav på människors förmåga att förstå världen. Att göra APL i ett annat land ger våra elever möjlighet att ta del av andra kulturer och arbetsförhållanden. Arbetsmarknaden inom IT är global och vi vill visa våra elever vilka möjligheter som finns även utanför Sverige, säger Charlotte Pittja.

– Jag är säker på att de kommer tillbaka med ett stärkt självförtroende och en stor nyfikenhet på sina framtida yrkesliv.

#APL #IT-Gymnasiet #NTI Gymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler