Malmös friskolor blir starkare av att jobba tillsammans

De fristående gymnasieskolorna i Malmö är övertygade om att de blir starkare när de jobbar tillsammans. Därför finns sedan många år ett nätverk i vilket många av kommunens friskolor ingår.

I friskolenätverket samverkar gymnasieskolorna inom flera områden, exempelvis kring medarbetares kompetensutveckling. Skolorna jobbar också tillsammans i kontakten med viktiga myndigheter, som Gymnasieantagningen.

Totalt är 24 skolor inbjudna till nätverket som har fyra fasta träffar under året.

– Det finns många fördelar med att jobba tillsammans istället för att bara se varandra som konkurrenter. Vi tror att kvaliteten i våra verksamheter blir högre om vi exempelvis hjälps åt att genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser. Inte minst för lärare på mindre skolor är det viktigt att få samverka med andra, säger Petra Järrenberg, rektor på Plusgymnasiet i Malmö som är en av skolorna som ingår.

Ett viktigt kontaktnät

En annan skola som ingår i nätverket är Cybergymnasiet, och rektor Lotta Juvin menar att olika skolor har mycket att lära av varandra.

– För mig som rektor är kontaktnätet otroligt viktigt, det är ett bollplank med kollegor som är i samma situation som jag. Även för lärare och övrig skolpersonal är det viktigt att få ta del av varandras expertis inom olika områden, säger hon.

– Det övergripande syftet med nätverket är att hela tiden arbeta för en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett vilken skola de går på. Att vi samarbetar i kontakten med kommun och stat är en viktig del i det, säger Lotta Juvin.

”Öppna upp klassrummen”

Lotta Juvin tycker att det är särskilt viktigt att hitta samverkansformer för gemensam kompetensutveckling.

– Läraryrket har länge ansetts vara ett ensamarbete där man som lärare är ensamt ansvarig för sina elever, kurser och lektioner. Så är det inte längre och det blir allt tydligare, inte minst bland yngre lärare, säger hon.

– För att nå bästa möjliga resultat, och hjälpa alla elever att nå målen, behöver vi kliva ut ur ensamheten och börja samarbeta. Precis på samma sätt som vi förväntar oss att våra elever gör. Det är viktigt för oss rektorer att uppmuntra lärare att öppna upp sina klassrum och dela med sig av sina idéer och sin undervisning, säger Lotta Juvin.

Årlig fortbildningsdag

Utöver de regelbundna träffarna arrangerar Malmös gymnasiala friskolenätverk, som är det officiella namnet, även en gemensam fortbildningsdag varje år utifrån ett särskilt tema. De fortbildningsdagar som har arrangerats hittills har handlat om extra anpassningar och särskilt stöd samt om tonårshjärnan. På årets fortbildningsdag är temat medarbetarskap och personlig utveckling.

– Fortbildningsdagarna består av både föreläsningar och arbete med fördjupningsfrågor i tvärgrupper. I år är det rektorer från Drottning Blankas Gymnasieskola, Rytmus, Fyrans gymnasium och Plusgymnasiet som ansvarar för planeringen, berättar Petra Järrenberg.

Utöver gemensam fortbildning och olika kollegiala utbyten fyller friskolenätverket ytterligare en viktig funktion, som dialogpart för den som vill komma i kontakt med Malmös friskolor.

– Vi vill att det ska vara enkelt för den som vill att nå kommunens friskolor och där blir friskolenätverket en naturlig väg att gå, säger Petra Järrenberg.

#Friskolenätverk #Malmö #Plusgymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler