Rikskonferens för att stärka förskolors kvalitetsarbete

Igår samlades cirka 160 förskolechefer och förskolepedagoger på rikskonferensen Kvalitet i förskolan som anordnades av KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Kvalitetsuppföljning, framtidens pedagogiska miljö och att möta särskilt begåvade barn var några av ämnena på agendan.

Konferensdeltagarna kom från både fristående och kommunala verksamheter, och en av de inbjudna föreläsarna var Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedias förskolor. Hon berättade om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan hjälpa förskolor att möta varje barns behov samt om hur AcadeMedias förskolor jobbar med likvärdighet och varje barns lärande.

– När man kontinuerligt och systematiskt följer förskolornas resultat och utveckling får man dels ett mått på kvaliteten i verksamheten, dels en möjlighet att ge alla förskolor en likvärdig grund att stå på. Därifrån kan man sen möta varje barn i det dagliga lärandet och omsorgen, säger hon.

Rubriken på Sara Lindbergs föreläsning var ”Kvalitetsuppföljning – får alla barn det alla barn har rätt till?”.

– Målet är att varje barn ska mötas av ett omsorgsfullt lärande, och det kan uppstå både spontant och organiserat. Men det ska alltid utgå ifrån pedagogernas medvetna val och förhållningssätt, säger hon.

Aktivt utvecklingsarbete

Kvalitetsarbetet i AcadeMedias förskolor lyfte 2010 då förskolan enligt den nya läroplanen blev en egen skolform.

– Sedan dess har vi haft ett aktivt utvecklingsarbete som hela tiden byggts på med nya pusselbitar. Idag har vi en tydlig gemensam plattform och en bra systematik i hur vi följer upp kvaliteten i våra förskolor, berättar Sara Lindberg.

Maria Kullberg, affärsområdeschef för KompetensUtvecklingsInstitutets företagsutbildningar, tycker att det är bra att olika verksamheter inom AcadeMedia kan samverka på det här sättet.

– Det känns väldigt roligt att kunna nå ut till så många och den här konferensen är ett bra exempel på hur vi inom AcadeMedia kan utbyta erfarenheter mellan skolformer och huvudmän, säger hon.

Sara Lindberg håller med.

– Det är viktigt att ha den här typen av forum för att lära av varandra och det känns kul att få dela med sig av våra erfarenheter av kvalitetsarbetet. Vi har kommit långt inom många områden men det är oerhört värdefullt att även få ta del av hur andra jobbar.

– Det som jag tycker var särskilt bra med den här dagen var att det fanns en röd tråd genom alla presentationer, med ett tydligt fokus på att alla barn ska få det som alla barn har rätt till. I det ingår allt ifrån hur vi bemöter särbegåvade barn och hur vi jobbar för att stärka barns självkänsla till hur vi organiserar utemiljön för att utmana varje barn, säger Sara Lindberg.

#AcadeMedias förskolor #KompetensUtvecklingsInstitutet #Systematiskt kvalitetsarbete

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler