”Vi vill göra skillnad för varje elev”

Artikel från AcadeMedias kvalitetsrapport 2016-17.

Att ha stenkoll på varje elevs kunskapsutveckling är en av nycklarna som skapat framgång på IT-Gymnasiet Göteborg. Skolans regelbundna kunskapsuppföljningar och ständiga fokus på att utveckla undervisningen har gett tydliga resultat.

Två år i rad har samtliga sistaårselever tagit examen och skolan är idag en av de mest sökta i Göteborg.

– Vi har alltid ambitionen att varje år ska bli det bästa någonsin, och strukturen för vårt systematiska kvalitetsarbete ger oss förutsättningar att arbeta med ständiga förbättringar. Alla vi som jobbar här vet vad vi förväntas bidra med och det finns en stor medvetenhet om att det vi gör faktiskt har betydelse för elevernas lärande, säger Ellen Lindkvist, rektor på IT-Gymnasiet Göteborg.

gymnasietDen tydliga strukturen består bland annat i att skolans lärare är indelade i olika lärteam. Varje lärteam leds av en förstelärare och det är här utvecklingsarbetet sker. Lärteamen träffas två timmar varje vecka för att jobba med särskilt identifierade utvecklingsområden kopplat till undervisningen.

– Varje lärteam jobbar alltid med ett specifikt utvecklingsområde, ofta under en längre tid. Det kan exempelvis vara att få fler elever att nå målen i en specifik fysikkurs, eller att integrera programmering i matematikundervisningen. Lärteamen ansvarar för att testa och utvärdera effekterna av olika undervisningsmetoder och utgångspunkten är alltid i forskning och beprövad erfarenhet, berättar Erik Isakson, biträdande rektor på skolan.

Regelbundna kunskapsuppföljningar

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår också regelbundna kunskapsuppföljningar. En gång i månaden går rektorerna igenom varje elev tillsammans med skolans arbetslagsledare och elevhälsa.

– Det finns stora vinster med att regelbundet och frekvent följa upp var eleverna befinner sig. Vi vet exakt när vi behöver sätta in extra resurser och ingen elev riskerar att falla mellan stolarna, säger Ellen Lindkvist.

De regelbundna uppföljningarna och det strukturerade arbetet i lärteamen är två förklaringar till den kvalitetsresa som IT-Gymnasiet Göteborg har gjort de senaste åren. Modet att våga förändra och viljan att hela tiden utvecklas är två andra.

– Förändringar kan ta tid och därför är det viktigt att våga stanna kvar i sina utmaningar och inte hoppa på nya saker för fort. Allt hänger ihop – systematiken, modet och drivet att utmana varandra. Det finns alltid utvecklingsområden på en skola, utmaningen är att ta sig an dem på rätt sätt, med en genuin vilja att göra skillnad för varje elev, säger Erik Isakson.

#Göteborg #IT-Gymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler