36 skolor på nationell elevrådskonferens

Den här veckan har elevrådsrepresentanter från Praktiska Gymnasiets och Hagströmska Gymnasiets 36 skolor träffats på en nationell elevrådskonferens i Göteborg.

– Det här är ett sätt för eleverna att styra sin framtid och för oss att fånga upp förbättringsområden i vår verksamhet. Eleverna är väldigt kloka och ska givetvis ha goda möjligheter att påverka. Skolan är ju deras, säger Jarl Uggla, VD för skolorna.

Det är sjätte gången på fem år som elevrådskonferensen arrangeras. Under två dagar har eleverna konfererat, haft workshops, nätverkat, lyssnat på gästföreläsare samt delat kunskaper och erfarenheter med varandra.

”Ett stort ansvar”

En av eleverna som deltagit är Umut Admis från Hagströmska Gymnasiet i Falun.

– Som elevrådsordförande känner man ett stort ansvar och därför är det bra att vi får komma hit och träffa elever från hela Sverige, utbyta erfarenheter och få veta mer om vad vi kan göra för att påverka, säger han.

Och det brukar inte dröja länge innan effekterna av konferensen märks ute på skolorna.

– Många är rejält taggade när de kommer tillbaka till sina skolor och kommer snabbt med förslag till förändring och förbättring. De känner en trygghet i att vara med och påverka eftersom de vet att vi i ledningen står bakom dem i det arbetet, berättar Jarl Uggla.

Påverka sin utbildning

Idén till elevrådskonferensen föddes för fem år sedan när Jarl Uggla och övriga i ledningen åkte runt och besökte samtliga skolor.

– Vi kände att vi kunde bli bättre på att utbilda våra elever i hur de kan vara med och påverka sin utbildning genom att ha aktiva elevråd, lära sig den demokratiska processen och på så sätt göra sina röster hörda. När vi besöker skolor idag försöker vi alltid träffa någon representant från elevråden, berättar Jarl Uggla.

Den nära dialogen mellan eleverna och ledningen har bland annat mynnat ut i att det numer finns elevskyddsombud på varje skola, att engagemanget i Ung Företagsamhet utökats och att interna tävlingar arrangeras.

– Genom att vara nära eleverna så fångar vi upp de här sakerna, vi får hela tiden idéer till förbättringar. Eleverna är vår kraftfullaste tillgång och anledningen till att vi finns. När vi stärker deras röst, och ger dem rätt verktyg för att förändra sin omgivning, bygger vi en ännu bättre skola. Det är vår drivkraft, säger Jarl Uggla.

Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet är en del av AcadeMedia sedan den 1 november 2017.

#Elevinflytande #Elevråd #Hagströmska Gymnasiet #Praktiska Gymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler