LBS Halmstad får utmärkelsen Bättre Skola 2017

LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad får kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Utmärkelsen delas ut av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och syftet är att lyfta fram förebilder inom svensk skola. SIQ bedömer att LBS i Halmstad har ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete som andra skolor kan lära av.

– Det känns helt fantastiskt och det är givetvis väldigt roligt att uppmärksammas på det här sättet. Att få utmärkelsen Bättre Skola 2017 gör mig oerhört stolt och det är ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på en mycket hög nivå, säger skolans rektor Linda Johansson.

– Tillsammans med alla otroligt kompetenta och engagerade medarbetare har jag lyckats driva målmedveten skolutveckling och på så sätt säkerställa att alla elever når sin fulla potential, säger hon.

I domarkommitténs utlåtande står det bland annat att ”LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.”

Lotta Krus är verksamhetschef för LBS Kreativa Gymnasiet.

– Jag är väldigt stolt över att LBS Halmstad får den här utmärkelsen och det är oerhört välförtjänt. Linda Johansson är en skicklig ledare som skapar dialog och hög delaktighet i alla processer, det har lett till goda resultat över tid, säger hon.

Håkan Stenström, kvalitetsansvarig på LBS Kreativa Gymnasiet, håller med om att utmärkelsen är välförtjänt.

– Skolan har ett väl genomtänkt och engagerat arbete i alla delar av verksamheten, inte minst i arbetet med eleverna. Eftersom jag själv var examinator för Bättre Skola förra året vet jag att det krävs ett välfungerande och systematiskt arbete med goda resultat på alla nivåer för att få utmärkelsen. Jag kan verkligen se att LBS Halmstad har det under rektor Linda Johanssons ledning, säger han.

Utmärkelsen delas ut på Rikskonferensen Bättre skola som arrangeras i Eskilstuna den 17 januari.

Läs mer om utmärkelsen Bättre Skola här.

Om SIQ

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är ett nationellt institut med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ driver nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt dess medlemmar, bestående av drygt 100 organisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

#Bättre Skola 2017 #LBS Kreativa Gymnasiet #SIQ

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler