”Bestäm dig för att göra en sak annorlunda imorgon”

LEDARFORUM 2017

En av de externa föreläsarna på AcadeMedias Ledarforum i år är Rachel LoVerme Rosenfeldt. Hon är chef på Kotter International, Cambridge, USA och jobbar internationellt med större organisationers utveckling och förändringsledning.

Idag pratar hon om vad vi behöver för att navigera i ett komplext och ständigt föränderligt utbildningslandskap. Hon fokuserar bland annat på vad det faktiskt innebär att lära och att det elever behöver lära sig i skolan har förändrats de senaste tio åren.

– Det blir allt viktigare att lära elever hur man lär sig, hur man kan tänka kreativt och hur man förblir nyfiken. Lärare som bara förmedlar faktakunskap, som ändå är lättillgänglig idag, är inte vad samhället behöver. Vi måste jobba med det livslånga lärandet, säger Rachel LoVerme Rosenfeldt.

Hon menar att ledarskapet i skolan också ställs inför nya utmaningar.

– Vi vet hur man sätter upp regler, skriver policyer och driver olika processer, det finns djupt rotat i samhällets ledarskapsstrukturer. Men själva ledarskapet har länge hamnat i skymundan. Att kunna leda, inspirera och få människor att vilja delta blir allt viktigare, särskilt i skolan, säger Rachel LoVerme Rosenfeldt.

Hennes huvudbudskap till de drygt 500 ledare som är samlade på AcadeMedias Ledarforum är enkelt.

– Bestäm dig för att göra en sak annorlunda imorgon, att starta någonstans. Samhället präglas av en snabb utveckling, vi behöver förändra vårt sätt att tänka, och då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Risken är att man därför inte börjar alls utan står kvar på samma ställe om tre år. Så identifiera en genomförbar förändring och gör den, ta små steg, säger hon.

#Digitalisering #Ledarforum2017 #Ledarskap

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler

För att göra vår webbplats bättre samlar vi in information från våra besökare. Vi gör det för att:

Läs mer