Eleverna får huvudrollen i Active Learning Classroom

LEDARFORUM 2017

På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg finns två klassrum som inte ser ut som de flesta andra klassrum. Här står runda bord utplacerade i rummet med tillhörande tv-skärmar och whiteboards. Eleverna sitter runt borden och jobbar i grupper med att lösa olika uppgifter.

Arbetssättet heter Active Learning Classroom (ALC) och på AcadeMedias Ledarforum, som just nu pågår, berättar lärarna Peter Johannesson och Håkan Åkerblom om hur det funkar.

– Den korta beskrivningen är att ALC är ett klassrum som är utformat för att främja samarbete mellan elever. Vi lärare kan på ett bra sätt följa elevernas arbetsprocesser och som elev kan man se hur klasskompisarna resonerar kring olika uppgifter, säger Peter Johannesson som undervisar i svenska på LBS Göteborg.

Samarbete med Göteborgs universitet

Hösten 2016 flyttade skolan in i nya lokaler och det var i samband med det som arbetet med ALC startade. Inspiration och kunskap har hämtats från Göteborgs universitet, enheten för högskolepedagogik och pedagogisk utveckling, som LBS samarbetar med.

Håkan Åkerblom undervisar i teknik och matematik. Han menar att lärarrollen förändras något i ett Active Learning Classroom.

– Det är en utmaning att våga frångå de upplägg man är van vid, och släppa lite på makten och låta rummet göra sitt. Det är spännande att följa hur eleverna agerar när de får en uppgift som de ska lösa tillsammans, säger han.

Ett inkluderande arbetssätt

Tanken är inte att det här sättet att arbeta ska ersätta mer traditionell klassrumsundervisning.

– Man kan jobba med Active Learning Classroom i alla ämnen men inte alltid. Det är ett bra arbetssätt när man vill få elever att samarbeta med varandra, eftersom det är inkluderande. Det är svårt att inte delta och elever lär sig mycket av att kunna följa sina klasskompisars resonemang på tavlan, säger Håkan Åkerblom.

Svenskläraren Peter Johannesson, som också är doktorand vid Göteborgs universitet, ger ett konkret exempel på hur man som lärare kan använda ett Active Learning Classroom.

– Om eleverna ska skriva ett argumenterande tal så kan en grupp börja med att lista argument på en av tavlorna i klassrummet. Sen roterar man grupperna, så får nästa grupp jobba vidare med att utveckla den första gruppens argument. Sen roterar man på nytt. Genom att arbeta på det sättet får eleverna ta del av fler perspektiv och fler blir delaktiga i processen, säger han.

#Active Learning Classroom #LBS Kreativa Gymnasiet #Ledarforum2017

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler

För att göra vår webbplats bättre samlar vi in information från våra besökare. Vi gör det för att:

Läs mer