Att utbilda för en arbetsmarknad i snabb förändring

Många som är unga idag vet inte vad de kommer att jobba med i framtiden. En förklaring till det är att ingen riktigt vet vilka yrken som kommer att finnas om 20 år. Eller ens om tio. Hur förbereder man nästa generation yrkesverksamma för en arbetsmarknad som inom flera områden är så svår att förutse?

– Arbetsmarknaden har alltid förändrats, nya yrken skapas hela tiden. Men utvecklingen går nu snabbare än någonsin, digitaliseringen tränger allt djupare in i alla delar av samhället och omkullkastar den vardag vi är vana vid, säger Roger Karlsson, verksamhetschef för IT-Gymnasiet.

– Detta ställer tuffa krav på oss som jobbar med utbildning. Vi måste förse elever med verktyg som gör att de kan bli aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Det handlar både om att de ska ha chans att bidra till samhällsutvecklingen i stort och ha möjlighet att påverka sin egen framtid, säger han.

Roger Karlsson
Roger Karlsson

Satsning för framtiden

IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet har länge legat i framkant när det gäller utbildningar inom IT och teknik. I höst kommer de båda verksamheterna att gå samman till en – IT-Gymnasiets skolor byter då namn till NTI Gymnasiet. Sammanslagningen är en tydlig satsning för framtiden.

– Våra skolor har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och nu är vi redo att ta nästa steg. Vår ambition är att skapa Sveriges, och på sikt Europas, ledande tech-utbildningar på gymnasiet. Vi ska helt enkelt bli bäst på att förbereda elever för framtidens snabbrörliga och digitaliserade arbetsmarknad, säger Roger Karlsson.

– Tillsammans har IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet 70 års erfarenhet av utbildningar inom IT och teknik, nu kommer vi att vidga det tänket ytterligare och inkludera all den teknik som redan idag driver utvecklingen av vårt samhälle, säger han.

“Ingen isolerad företeelse”

Utbildningarna ska kombinera IT, teknik, entreprenörskap och humanism. Roger Karlsson utvecklar:

– Digitaliseringen som sker i samhället är ingen isolerad företeelse som bara de som är intresserade berörs av, det är en utveckling som alla måste förhålla sig till. De flesta är i vardagen passiva användare av olika system och tjänster, men framtidens arbetsmarknad kommer att behöva fler aktiva producenter, säger han.

– I det ingår inte bara att exempelvis skriva kod, perspektivet behöver vidgas. Tekniken går hand i hand med samhällets och mänsklighetens utveckling. Till exempel, om en person bygger en robot som kan dyka djupare än någon maskin eller människa tidigare gjort, och förutse rörelser i jordskorpan, så kan det rädda tusentals liv. Det är med det här helhetstänket och samhällsperspektivet som vi vill vässa våra utbildningar, säger Roger Karlsson.

För att navigera rätt i satsningen framåt har NTI Gymnasiet inlett ett samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE.

– Det innebär att vi får stöd av Sveriges ledande organisation när det gäller analys, beslutsunderlag och genomförande i vårt arbete med att skapa framtidens utbildning. RISE blir en viktig samarbetspartner när vi nu spänner bågen med ambitionen att på sikt bli Europas ledande anordnare av tech-utbildningar på gymnasiet, säger Roger Karlsson.

Läs också: IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet går samman

#Digitalisering #NTI Gymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler