Japanskt intresse för den svenska förskolan

Den svenska förskolan väcker nyfikenhet internationellt. Just nu är ett 60-tal medarbetare från det japanska förskoleföretaget Kodomo no mori i Stockholm för att inspireras och lära av Pysslingens förskolor.

– Vi valde att besöka Sverige eftersom ni har kommit långt i utvecklingen av förskolan. Vi är särskilt intresserade av hur pedagogerna i era förskolor bemöter barnen och jobbar med deras individuella utveckling, säger Mitori Kanamori.

Kodomo no mori har runt 150 förskolor i Tokyo med omnejd, i vilka det går totalt 10 000 barn. Det är mycket som skiljer den japanska förskolan från den svenska, både när det gäller pedagogik och mer formella saker som exempelvis öppettider.

På Hamnskolan, som ingår i Pysslingen Skolor, berättar rektor och förskolechef Catrin Freidenvall om förskolans läroplan och det kvalitetsarbete som förenar AcadeMedias svenska förskolor. Hon pratar också om ledarskap och styrning.

– Det är naturligtvis väldigt kul att de kommer ända från Japan för att se hur vi jobbar. Jag tror att vi kan lära mycket av varandra och det är alltid utvecklande att diskutera likheter och skillnader. Både när det gäller organisation och struktur och mer mjuka värden som bemötande och förhållningssätt, säger Catrin Freidenvall.

Lärandet i leken

Delegationen visas runt i verksamheten, de är intresserade av både förskola och fritidshem. De ställer många frågor och de handlar om allt ifrån värdegrund och utomhuslek till ljussättning och hämtningsrutiner.

– Vi har besökt tre förskolor här och det som slår mig är att det finns en tydlig respekt för barnens vilja, att de får vara med och påverka. Det tycker jag är imponerande. En annan sak som är spännande att se är hur pedagogerna jobbar med lärandet i barnens lek, där har vi inte kommit så långt i Japan, säger Mitori Kanamori.

Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedias förskolor, tycker att det är bra att förskolor i olika länder lär av varandra.

– Kodomo no mori vill skapa en mer individualiserad verksamhet och om våra förskolor kan bidra med inspiration och kunskap till det är det bara roligt. Att ta emot internationella studiebesök är också ett bra tillfälle att visa vilken betydelse förskolan i Sverige har för samhället och det enskilda barnets utveckling, säger hon.

– Dessutom är det alltid bra för förskolor att få berätta om sin egen verksamhet. Det i sig bidrar till att man reflekterar lite extra kring vad det är som skapar kvalitet i vardagen, i mötet med barnen, säger Sara Lindberg.

Tokyo-delegationen besöker också förskolorna Höjden och Åsöberget under sin vistelse i Stockholm.

#Förskola #Pysslingen