Forskning om ALC på NTI Gymnasiet i Umeå

På NTI Gymnasiet i Umeå bygger man just nu ett Active Learning Classroom (ALC). Projektet drivs i samarbete med forskare vid Umeå Universitet, som de kommande tre åren ska studera hur den fysiska miljön i ett ALC-klassrum påverkar undervisningen.

Forskarna är intresserade av att studera hur elever och lärare arbetar, olika händelseförlopp och aktiviteter i rummet, samt hur lärare och elever interagerar med varandra.

– Syftet med ett ALC-klassrum är att göra elevernas lärande i skolan mer aktivt. Vi kommer att observera och på olika sätt dokumentera lektioner, samt intervjua elever och lärare om hur de upplever undervisningen i ett ALC-klassrum, berättar Maria Rönnlund, docent på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet.

”Bra förutsättningar för utveckling”

I ett Active Learning Classroom står runda bord utplacerade i rummet och varje bord har en tillhörande tv-skärm eller projektor. Grundidén är att klassrummets utformning ska främja aktivitet hos eleverna samtidigt som läraren, som är centralt placerad i rummet, får nya verktyg för att följa elevernas arbetsprocesser.

Sofia Stoltz, biträdande rektor och lärare på NTI Gymnasiet i Umeå, är den som ansvarar för projektet.

– Det känns väldigt inspirerande att ha forskare med ombord när vi börjar jobba med ALC-klassrummet. Att skola och forskning samverkar skapar bra förutsättningar för utveckling. Vi har tre spännande år framför oss, säger hon.

Nationell satsning på tech

I ett första skede är det fyra lärare på skolan som deltar i projektet. Fler kommer att involveras efter hand och det tredje året ska alla lärare på skolan vara med. NTI Gymnasiet har inlett en nationell satsning på att bli Sveriges ledande tech-gymnasieskola och i Umeå är ALC en del i det arbetet.

– Vi kommer att lägga mycket krut på tekniken och tittar just nu på många olika lösningar, vi ska exempelvis ha interaktiva projektorer, säger Sofia Stoltz, som hoppas att forskningsprojektet ska generera kunskaper som fler skolor kan dra nytta av.

– Vi har bland annat inspirerats av LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg som har haft ett ALC-klassrum ett tag. Förhoppningen är givetvis att vi ska få ökade kunskaper om det fysiska rummets betydelse för lärandet och att dessa kunskaper kan spridas, säger hon.

Inte ersätta vanliga klassrum

Forskarna kommer även att studera lektioner i ”vanliga” klassrum för att kunna jämföra.

– Active Learning Classroom lämpar sig bra för problembaserat lärande, där eleverna tar sig an olika utmaningar tillsammans. Tanken är inte att ALC-klassrummet ska ersätta vanliga klassrum, det ska ses som ett komplement. Vårt ALC-klassrum kommer att ligga mitt i skolan och tanken är att eleverna ska kunna använda det även utanför lektionstid, berättar Sofia Stoltz.

– Eleverna är nyfikna och ställer frågor, vilket naturligtvis känns jättekul. Nu ser vi fram emot dra igång projektet på riktigt, säger hon.

#Active Learning Classroom #NTI Gymnasiet #Umeå

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler