AcadeMedia och Stockholms stad överens om lokaler i Hammarby Sjöstad

AcadeMedia och Stockholms stad har kommit överens om att låta staden ta över Vittra Sjöstadens skollokaler i Hammarby Sjöstad. Behovet av fler grundskoleplatser är stort i stadsdelen och överenskommelsen ger Stockholms Stad möjlighet att utöka sin skola Lugnet, som ligger vägg i vägg med Vittra Sjöstaden.

– Sedan vi beslutade att fasa ut Vittra Sjöstaden har vi haft en tät dialog med Stockholms stad om vad lokalerna ska användas till. Det känns väldigt bra att vi nu kommit fram till ett beslut som vi båda ser som det bästa för stadsdelen. Det behövs fler grundskoleplatser i Hammarby sjöstad, säger Tomas Abrahamsson, chef för AcadeMedias grundskolor.

Det var i höstas som AcadeMedia beslutade att stänga Vittra Sjöstadens mellan- och högstadium och låta eleverna i årskurs 1-3 gå kvar tills det är dags för dem att börja fyran. Eleverna i årskurs 4-9 erbjöds plats på Vittra Södermalm och förskolan fortsätter att driva sin verksamhet i lokalerna precis som idag. Den planen ligger fast och påverkas inte av att Stockholms stad nu tar över lokalkontraktet.

– Att så få föräldrar sökt sig till Vittra Sjöstaden de senaste åren är naturligtvis tråkigt, inte minst eftersom det är en bra skola. Vi har två andra Vittraskolor i stadsdelen som många söker sig till, så nu lägger vi all energi på att fortsätta utveckla dem. Samtidigt hoppas vi naturligtvis att de grundskoleplatser som Stockholms stad nu tar över fylls med elever, säger Tomas Abrahamsson.

#Stockholms stad #Vittra