ITG-elever löser FN:s globala hållbarhetsmål

I två dagar har elever på IT-Gymnasiet i Göteborg jobbat med att lösa FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola anordnar IT-Gymnasiet hackathonet “Machine learning HACK för hållbarhet”.

Ett hackathon går ut på att deltagarna tillsammans ska lösa ett problem eller en utmaning under en begränsad tidsperiod.

–Eleverna har själva fått välja vilket mål de vill lösa, så de har kommit med lösningar på allt ifrån svält och vattenkvalitet till skola och källsortering. Eleverna presenterar sen sina lösningar för en jury som består av personer från bland annat Chalmers och Google, berättar Erik Isakson, rektor på IT-Gymnasiet Göteborg.

Grunden till artificiell intelligens

Ett av kriterierna i hackathonet är att de lösningar som eleverna kommer fram till ska inkludera machine learning. Det är en teknik för att få maskiner att lära sig på samma sätt som människor. I korthet går det ut på att med hjälp av programmering träna upp förmågor hos ett program eller en maskin. Machine learning är grunden till den artificiella intelligens som utvecklas världen över.

–På ett hackathon är problemlösning centralt, precis som det är i ämnen som entreprenörskap, programmering och matematik. Vi har haft 30 elever på plats på Chalmers de här dagarna, från teknikprogrammets alla årskurser, och jag är otroligt imponerad av deras insats. Det är kul att se vad som händer när de får chansen att lösa problem tillsammans, säger Erik Isakson.

En av eleverna som är med är Emil Sönkesen.

–Det är kul och intressant att få delta i ett projekt med machine learning, även om jag själv inte har jobbat med det så mycket innan. Jag tycker att det är särskilt roligt att få tid att lösa globala problem tillsammans, säger han.

“Fantastiskt att se elevernas engagemang”

Malin Ulvarson, kommunikationssamordnare på Chalmers, är också imponerad av eleverna.

–Det är helt fantastiskt att se hur eleverna engagerar sig i att hitta lösningar på FN:s hållbarhetsmål, med hjälp av machine learning, säger hon.

Juryn var djupt imponerad av elevernas lösningar och presentationer, inte minst deras kunskaper om machine learning. Hackathonet är en del av Chalmers initiativseminarium med fokus på digitalisering som besöks av företag och organisationer i hela världen.

#Chalmers #Göteborg #IT-Gymnasiet