Malmö stad väljer att polisanmäla Hermods

Den 19 mars meddelade AcadeMedia att man vid en intern granskning av dotterbolaget Hermods sfi-undervisning i Malmö identifierat att felaktig information lämnats till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner stängdes då av från sina tjänster. En extern utredning av revisionsbyrån PwC beställdes omedelbart.

I dag meddelar Malmö stad, som är Hermods uppdragsgivare i Malmö, att man väljer att göra en polisanmälan. Kommunen begär dessutom tillbaka minst 4,7 miljoner kronor.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia:

– Det här är ytterst allvarligt och vi förstår att Malmö stad väljer att polisanmäla. Vi startade omedelbart när vi upptäckte detta en intern, och en oberoende extern utredning, vi gör naturligtvis också vårt bästa för att samarbeta med Malmö stad, säger Paula Hammerskog.

Den externa utredningen, som görs av revisionsbyrån PwC, ska vara klar den 25 april. I uppdraget som PwC fått ingår också att bistå AcadeMedia i att upprätta en mer effektiv process för internkontroll.

– Vi har ett delegerat ansvar inom AcadeMedia, med en tydlig process för uppföljning och kvalitetsarbete. I det här fallet är det uppenbart att den processen inte har varit tillräcklig, säger Paula Hammerskog.

AcadeMedia arbetar nu intensivt för att så snabbt som möjligt få fram korrekta lärarlistor till Malmö stad och skickar in dem löpande sedan den 9 april.

Om du har frågor kan du kontakta Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
paula.hammerskog@academedia.se 0733 34 87 50

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler