Steget före med regelbundna kunskapsuppföljningar

Att ha bra koll på varje elevs kunskapsutveckling är en förutsättning för att nå goda resultat. Därför har AcadeMedias grund- och gymnasieskolor i flera år jobbat med proaktiva uppföljningar av elevernas kunskapsresultat. Syftet med uppföljningarna är att i god tid kunna göra de ytterligare insatser som behövs för att alla elever ska nå målen.

– I Sverige har vi många olika sätt för att följa upp hur det går för eleverna, problemet är att det oftast görs i efterhand och då är det ju egentligen för sent. Inom AcadeMedia har vi därför beslutat att alla skolor ska göra proaktiva uppföljningar av elevernas förväntade kunskapsresultat, minst en gång per termin, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

De proaktiva uppföljningarna görs på lite olika sätt på olika skolor inom AcadeMedia. Vissa gör avstämningar varje månad för att se om eleverna når målen i olika kurser och ämnen, andra gör mer detaljerade betygsprognoser en gång per termin. Skolorna har frihet att själva utforma och anpassa arbetet med uppföljningarna, men de är obligatoriska för alla AcadeMedias skolor.

– Det handlar om att hela tiden ligga steget före. Om uppföljningen visar att det finns risk för att en elev inte kommer att nå målen är det naturligtvis viktigt att varje skola har en bra systematik i hur man jobbar tillsammans med den eleven. Att upptäcka dem i god tid är ju bara det första steget, säger Ingela Gullberg.

– För att lyckas bra i det här arbetet är det viktigt att lärare samarbetar med varandra och att det finns en väl fungerande elevhälsa på skolan som kan hjälpa till vid behov, säger hon.

Inom AcadeMedia finns många goda exempel på skolor som jobbar framgångsrikt med att följa upp hur det går för eleverna.

– Vi har enats om bra kvalitetsprocesser inom AcadeMedia, men det är på skolnivå som det riktiga jobbet görs. Det är där som lärare, elevhälsa och skolledning tillsammans kan se till att ingen elev ska hamna mellan stolarna, säger Ingela Gullberg.

Vidare läsning

LBS

Karl Johans skola

#Betygsprognoser #Kunskapsuppföljningar #Kvalitet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler