AcadeMedia blir delägare i EdTech-företaget Hypocampus

AcadeMedia blir delägare i EdTech-företaget Hypocampus, som har utvecklat en digital lärplattform för läkarstudenter. Lärplattformen bygger på evidensbaserad kunskap om hur hjärnan fungerar och hur människor bäst lär sig.

– Vi har en tydlig digitaliseringsstrategi inom AcadeMedia som bland annat handlar om att utforska nya sätt att utbilda med hjälp av ny teknik. Vi är övertygade om att digitaliseringen kan bidra till att lösa många av de utmaningar vi står inför framöver, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

Hypocampus digitala lärplattform bygger på metoder som främjar inlärningen och får mer kunskap att fastna i långtidsminnet. Företaget har fått sitt namn från hippocampus som är den del av hjärnan som är central för minnet.

– Hypocampus har en väldigt spännande syn på lärande och hur tekniken kan förstärka lärandet. Som stor utbildningsaktör vill vi gärna vara drivande i digitaliseringsfrågor och vi ser många fördelar med att jobba tillsammans med andra, det är därför vi väljer att gå in som delägare i Hypocampus. Vår bedömning är att deras lärplattform har goda förutsättningar att utvecklas vidare för att på sikt kunna användas brett inom hela utbildningsbranschen, säger Anders Haesert, finanschef Academedia vux och ansvarig för digitala satsningar.

Hypocampus och AcadeMedia har enats om en gemensam vision för utvecklingen framåt.

– Det känns otroligt spännande och inspirerande att inleda ett nära samarbete med AcadeMedia. Som läkarstudent upplevde vi att det fanns ett gap mellan modern pedagogisk forskning, dagens undervisning och den egna lärandeprocessen och som ett resultat föddes idén om Hypocampus. Hypocampus används idag av över 8000 medicinstuderande och vi ser fram emot att föra plattformen vidare, inte minst till gymnasie- och komvuxutbildningar, säger Hampus Ivert, medgrundare och VD i Hypocampus.

Fakta

Hypocampus ingår i idag GU Ventures inkubator (Göteborgs universitet). Företaget ägs av grundarna och GU Ventures och kommer även framöver att drivas som ett självständigt bolag. AcadeMedia deltar i en riktad emission och kommer efter den att ha en aktiepost på 20 procent.

Kontakt

För mer information, kontakta Anders Haesert (bilden), finanschef AcadeMedia vux och ansvarig för digitala satsningar, anders.haesert@academedia.se, eller 0725-540866.

#Anders Haesert #Christer Hammar #Digitalisering #Hampus Ivert #Hypocampus #Lärplattform