Vad kan vi göra för att lösa lärarbristen?

ALMEDALEN TISDAG

Kan fjärrundervisning vara ett nytt sätt för att fler elever ska utbildas av behöriga lärare? Kan vi rekrytera behöriga lärare från andra länder? På Friskolornas Riksförbund seminarium ”Det är lärarkris – så ökar vi tillgången till bra lärare” diskuterades hur bland annat digitaliseringen kan bidra till att fler elever undervisas av riktigt bra lärare.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, inledde med att berätta att det kommer att saknas närmare 80 000 lärare under de kommande åren.

– Vi behöver en fördubbling av hur många som tar examen från lärarutbildningen. Vilket inte är rimligt då vi skulle behöva att hälften av alla som går ur gymnasiet väljer att satsa på läraryrket och vi är andra branscher som också skriker efter utbildad personal. Att attrahera mer och rätt personer till utbildningen kan absolut hjälpa till viss del men vi måste därför hitta andra sätt att lösa den här utmaningen på.

Petter Hallman, IT- chef på AcadeMedia, berättar att fjärrundervisning med hjälp av digitala verktyg kan vara en del av lösningen.

– Idag har vi flera digitala verktyg som vi kan ta tillvara på i undervisningen. Vi ville ta tillvara på alla de här verktygen för att nå ut till elever utspridda på olika orter. Därför har vi startat AcadeMedia språkcentrum som erbjuder fjärrundervisning just nu i modersmålsundervisning och studiehandledning, säger han.

AcadeMedia Språkcentrum erbjuder grund- och gymnasieskolor den kompetens de själva inte har möjlighet att rekrytera inom studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och undervisning i moderna språk. Eleverna loggar in online och deltar i en lärarledd fjärrundervisning/handledning antingen individuellt eller i grupp.

– Vi får en del förfrågningar om fjärrundervisning i andra ämnen än moderna språk, vilket är något vi gärna satsar vidare på. Vi har dock en del administrativa utmaningar i den nuvarande lagstiftningen då medarbetare idag inte kan hyras in på entreprenad utan måste vara anställda på den skola som eleven går på. Detta är något som slår hårt mot friskolor. Här vill vi att regeringen ska se över lagstiftningen för att fler elever ska kunna få ta del av den här utbildningsformen, säger Petter Hallman.

Det problemet kan snart få en lösning.

– Vi hoppas att vi kan gå vidare med ett förslag kring fjärrundervisning efter valet, berättar Mikael Svensson, riksdagsledamot för Moderaterna, som också deltog i seminariet.

Per-Arne Andersson håller med om att fjärrundervisningen kan vara ett bra sätt att skapa attraktiva jobb på små orter, där det är svårt att erbjuda heltidstjänster till lärare.

– Det är dock viktigt att det finns regler så att det inte missköts och alltid ersätter närlärandet, säger han.

Låter lärare vara lärare

Damian Brunker, head of academics på Internationella Engelska Skolan berättade att ungefär hälften av deras lärare kommer från andra länder. Han ser en enorm potential och en stor attraktionskraft för dem att arbeta i Sverige.

– Vi åker bland annat på rekryteringsresor runt om i världen, med fokus på områden där det bor många utvandrade svenskar. Många är lockade av att flytta hem igen och det är dem vi vill nå, säger han.

På Kunskapsskolan vill man attrahera lärare genom att låta dem vara just lärare.

– Vår grundtanke är att skapa strukturer och samarbetsformer som underlättar för lärarna. Vi vill frigöra lärarnas tid från så mycket administration som möjligt så att de kan fokusera på att undervis eleverna, ta bort tidstjuvar, berättar Fredrik Lindgren, VD på Kunskapsskolan.

De satsar på en digital plattform för att lärarna ska lägga mindre tid på administration. De tittar även på vilka delar i lärarrollen som skulle kunna göras av andra, exempelvis coachning av eleverna.

Vad säger då lärarna själva?

– Vi måste göra läraryrket attraktivt igen och höja lärarnas status. När vi har undersökt vilka som hoppar av lärarutbildningen så är det de med låga meritvärden som hoppar av. Vi vill ju attrahera rätt personer till utbildningen, säger Svante Tideman, förste vice ordförande på Lärarnas Riksförbund.

Han håller också med Fredrik Lindgren.

– En del i att få fler att vilja bli lärare är att vi behöver frigöra lärarkraft genom att använda oss av exempelvis lärarassistenter.

#AcadeMedia Språkcentrum #Almedalen 2018 #Damian Brunker #Fredrik Lindgren #Friskolornas riksförbund #Lärarbrist #Mikael Svensson #Per-Arne Andersson #Petter Hallman #Svante Tideman

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler