Blogg: Vi stöder gymnasieskolornas elevhälsoarbete

Det här är den första delen av gymnasiets elevhälsoblogg. Kommande inlägg kommer du att kunna läsa här. Innehållet är författarnas.

AcadeMedia har många gymnasieskolor och till stöd för elevhälsoarbetet finns centrala elevhälsans verksamhetschef Marte Torp, skolöverläkare Kristina Bähr och samordnande specialpedagog Monika Mattsson. Den här bloggen kommer vi att använda för att visa på goda exempel inom våra verksamheter, sprida information och förhoppningsvis kunna ge inspiration till våra verksamheters arbete med elevhälsa.

Elevhälsan står inför många utmaningar i Sverige. Många elever upplever psykisk ohälsa och stress i skolan. Det handlar om prestationsångest, oro för framtiden och stress över att inte lyckas. Att hitta projekt som är främjande och förebyggande, utvärdera och sätta i relation till måluppfyllelse är en ständig utmaning för alla inom elevhälsan. Dessutom måste de insatserna värderas i förhållande till övrig undervisning och timplaner. Är det motsatser eller kan vi infoga elevhälsoinsatser i vårt vardagsarbete i klassrummen? I så fall hur?

I våra skolor finns många goda exempel elevhälsoteam som jobbar strategiskt och målinriktat med främjande insatser för att skapa bättre hälsa och därmed bättre förutsättningar för lärande för våra elever. Vi vet också från studier att en god skolgång och att klara av skolan ger en bättre hälsa.

Ytterst arbetar vi alla mot att eleverna ska klara sin skolgång, må bra och nå måluppfyllelse.

Vi hoppas att den här bloggen ska vara en inspirationskälla och bidra till en synergieffekt till varandra genom att visa på goda exempel – och att det går att förändra vardagen i skolan.

Vi har det viktigaste uppdraget – vi arbetar för framtidens Sverige.

Kristina Bähr, Marte Torp och Monika Mattsson

#Elevhälsa #Elevhälsa Gymnasiet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler