AcadeMedia-lärare nominerade till Guldäpplet

Två AcadeMedia-lärare är nominerade till Guldäpplet 2018. Priset delas varje år ut till lärare som lyfter elever och deras digitala kompetens genom att använda IT i undervisningen.

Tre finalister väljs ut bland de nominerade och presenteras på Bokmässan i Göteborg den 27 september, och vem som vinner offentliggörs den 29 oktober. Guldäpplet, som delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, är ett av Sveriges mest ärofyllda lärarpriser.

De två nominerade AcadeMedia-lärarna är Johan Kivi, på IT-Gymnasiet i Göteborg, och Stefan Cohen på Hagströmska Gymnasiet i Falun.

Inspirerar elever att våga testa

Johan Kivi undervisar i kreativa it-ämnen som digitalt skapande, webbutveckling och gränssnittsdesign, och ägnar fritiden åt att utveckla digitala verktyg för lärare.

– Jag tror att det är skolans rektor, Erik Isaksson, som nominerat mig till priset. Att just jag är nominerad tror jag är dels för ITG webtools, de digitala verktyg jag tagit fram för att underlätta för läraren i klassrummet, dels för att jag deltar i arbetet kring skolans fortlöpande utveckling inom it och digitalisering. Vi måste ju hela tiden ligga före trenderna för att elevernas utbildning ska vara relevant när de går ut skolan, säger han.

– Jag är väldigt nyfiken på teknik och håller mig i framkant. Det gör att jag kan bidra till att spå trender och identifiera vad skolan ska satsa på. Vi skapade till exempel ett makerspace redan för fem år sedan, och vi ser att den satsningen lönar sig. Eleverna är där både på lektionstid och när de har rast, och de lär sig oerhört mycket när de får arbeta där.

– En annan sak vi gjort för att ligga framkant är att köpa in en helt ny machine learning-dator. Våra liknande satsningar har alltid lönat sig, och jag tror att eleverna bli inspirerade av att vi vågar testa ny teknik. Då vågar de själva testa gränserna för vad de kan skapa, säger Johan Kivi.

Två av verktygen inom ITG webtools är Groupie, som slumpmässigt grupperar ihop eleverna i klassen inför grupparbeten, och Hands up, en digital handuppräckning som ser till att eleverna får hjälp i rätt ordning.

– Jag har utvecklat dem utifrån de behov jag upplever som lärare, där jag har sett att tekniken kan hjälpa till att lösa problem. Den största fördelen med dessa verktyg är att de är helt rättvisa för eleverna. Med Groupie kan de till exempel se gruppindelningen direkt på skärmen.

Digitalisering skapar förutsättningar för samtal i klassrummet

Stefan Cohen undervisar i historia, samhällskunskap och filosofi på Hagströmska Gymnasiet i Falun.

– Jag vet inte vem det är som har nominerat mig, men det är såklart väldigt roligt att vara en av de nominerade. Anledningen till att jag är nominerad tror jag är att jag använder digitala lösningar på ett smart sätt för att maximera lärandet i klassrummet, berättar han.

Enligt Stefan Cohen är den största fördelen med att använda digitala verktyg, kanske något oväntat, att muntliga samtal och diskussioner eleverna emellan får ta större plats.

– Digitaliseringen skapar bättre möjligheter för eleverna att komma förberedda till lektionerna, vilket gör att nivån på undervisningen höjs och jag som lärare kan fokusera på att föra ett utvecklande samtal med eleverna i klassrummet. Mitt mål är att mina lektioner ska vara seminarier där eleverna får möjlighet att prata med varandra och lösa problem tillsammans, säger han.

– Ett exempel är att många elever tyvärr inte vågar ställa sådant de tror är ”dumma frågor” på lektionerna, men genom chatten i Schoolsoft kan de få individuell hjälp av mig. Ett annat är att jag slipper lägga lektionstid på långa genomgångar av sådant som eleverna snabbare lär sig genom korta videoklipp och instuderingsfrågor. Sammantaget gör det att lektionerna kan handla mer om lärande på ett djupare plan än att bara förmedla fakta, säger Stefan Cohen.

Eftertraktat stipendium

Vinnaren av Guldäpplet får, förutom själva äpplet, ett stipendium på 25 000 kronor.

Vad skulle du använda pengarna till om du vinner?

– Jag skulle använda dem till att fördjupa mig ännu mer inom didaktik, som jag skulle vilja forska inom. Jag vill helt enkelt ta reda på hur man ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande, säger Stefan Cohen.

– Jag skulle använda dem för att frigöra tid så att jag kan utveckla fler webtools, säger Johan Kivi.

 

Foto: Bo Helmersson.

#Digitalisering #Guldäpplet #Lärare