Seniora chefer matchas för att utveckla sitt ledarskap

Igår träffades 24 förväntansfulla adepter och mentorer för första gången inom ramen för årets upplaga av Mentorprogrammet för seniora chefer. Deltagarna i programmet kommer från olika verksamheter och har matchats för att genom erfarenhetsutbyte och samtal utveckla sitt ledarskap tillsammans.

– Som ledare har vi ansvar för att leda och utveckla våra medarbetare, och att ständigt utveckla oss själva, säger Lisa Oldmark, HR-direktör, som håller i programmet.

Programmet bygger på att de matchade paren träffas kontinuerligt under ett läsår. Som stöd har koncernen tagit fram en egen mentorshandbok med metodstöd för mötena mellan adepten och mentorn.

– Mentorerna och adepterna kommer i första hand att träffas individuellt. I samband med dessa möten är tanken att mentorsparen ska utgå ifrån olika fokusområden – alla med utgångspunkt i AcadeMedias färdplan, koncernens chefsprofil och den gemensamma ledarskapskulturen, säger Lisa Oldmark.

– Relationen mellan mentor och adept ska präglas av ett ömsesidigt och likvärdigt förhållande som leder till lärande och utveckling för båda parter. Den grundläggande skillnaden är att adepten är utvald att delta i programmet genom en antagningsprocess. Mentorn deltar utifrån sin redan befintliga funktion, roll och erfarenhet. När vi matchat paren har vi tittat på personernas likheter och olikheter för att skapa ett utvecklande samarbete, säger Saskia Skogman, HR-strateg, som höll i urvalsprocessen.

”Viktigt att få ny input”

Under lunchen fick mentorerna och adepterna möjlighet att sitta och prata med varandra.

– Jag märker att det ömsesidiga lärandet börjar redan nu när vi suttit och pratat en stund. Vi kommer från olika verksamheter och jag känner att jag utmanas i mitt tänkande när jag får reda på mer om Mathias verksamhet, säger Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedia förskolor som matchats med Mathias Laveno, rektor för IT-gymnasiet.

– När vi startade upp idag fick jag en liknande känsla som jag fick när jag gick rektorsprogrammet. Det blir en möjlighet att bolla tankar och få andra infallsvinklar med en ny samtalspartner. Jag har människor i min närhet att bolla tankar med idag, men vi känner varandra och tänker ganska lika efter att ha arbetat länge tillsammans. Det är viktigt att få ny input i sitt arbete. På sikt handlar det om att jag får nya tankar som kan leda till att jag kan utveckla min verksamhet, säger Mathias Laveno.

Claudiu Deak är vice segmentschef för AcadeMedia vuxenutbildning och är mentor för andra året i rad. I år har han matchats med Lena Boström, rektor Pysslingen Karl Johans skola.

– Att vara mentor var väldigt givande på ett personligt plan. Jag lärde mig mycket om mig själv genom att spegla mig i någon annan. Det var en jättebra möjlighet att få input från en person i en liknande roll fast från en annan verksamhet. Det utbytet är svårt att få till i det dagliga arbetet. Jag är tacksam för att vi kunde hjälpa varandra och utbyta idéer, säger Claudiu Deak.

– Vi kommer från olika verksamheter, men har liknande utmaningar. Vi har också insett att vi har en del gemensamma egenskaper. Det ska bli spännande att komma igång, säger Lena Boström.

Nu är det dags för mentorparen att planera in sina första möten. Nästa gemensamma träff är i januari.

– Vi är övertygade om att uppdraget som adept och som mentor kommer att ge goda möjligheter till att reflektera och stimuleras i sitt ledarskap. Vi hoppas också att det bidrar till vårt gemensamma arbete att leda utvecklingen av framtidens utbildning, säger Lisa Oldmark.

Deltagarna i årets Mentorprogram för seniora chefer är

Gisela Falck, regionchef Plushögskolan och Rikard Kjellman, HR-chef AcadeMedia grundskolor

Cecilia Hansen, rektor Pysslingen Jorielskolan och Carina Leffler, utbildningsdirektör Vittra

Henrik Lövstedt, rektor Pysslingen Hagabergskolan och Carina Jansson, senior rådgivare

Linda Fisher, rektor Klara Teoretiska Gymnasium och Torbjörn Jansson, skolchef AcadeMedia grundskolor

Mathias Laveno, rektor IT-gymnasiet och Sara Lindberg, kvalitetschef AcadeMedia förskolor

Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Gymnasium och Eva-Lotte Stavle, skolchef Pysslingen skolor

Simon Ekdahl, rektor IT-gymnasiet och Patrik Hellberg, tf utbildningsdirektör Eductus

Veronica Stenberg, rektor/förskolechef Pysslingen Fenestra Billdal och Marie Palmgren, verksamhetschef KompetensUtvecklingsInstitutet

Philippa Börjesson, utbildningschef Hermods och Ulrika Lundqvist, kvalitetschef AcadeMedia vuxenutbildning

Lena Boström, rektor Pysslingen Karl Johans skola och Claudiu Deak, chef anbud- och affärsutveckling samt vice segmentschef AcadeMedia vuxenutbildning

Eva-Lena Ring, rektor Pysslingen Juringe skola och Per Häggman, utbildningsdirektör Plushögskolan

Peter Haglund, skolledare NTI-skolan och Anneli Hammarberg, tf segmentschef AcadeMedia grundskolor

#AcadeMedia Academy #Ledarskapsutveckling #Mentorprogram