Rekordmånga elever på AcadeMedias gymnasieskolor

35 065 elever började på någon av AcadeMedias 143 gymnasieskolor när höstterminen startade i år. Det är fler än någon gång tidigare. Ökningen beror både på att AcadeMedia förvärvat nya skolor under året och att fler elever har valt de befintliga skolorna.

– Det är väldigt roligt att så många elever väljer våra skolor. Oavsett om man drömmer om att bli ekonom, spelutvecklare, svetsare eller läkare kan man hitta rätt gymnasieutbildning bland våra skolor, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasieskolor.

Förra året blev Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet en del av AcadeMedia. De har tillsammans 36 skolor. Räknar man in dem i ökningen har antalet elever ökat med 30,3 procent, räknas de bort är ökningen 4,5 procent.

Totalt studerar idag cirka 35 000 elever på någon av AcadeMedias 143 gymnasieskolor.

– Våra gymnasieskolor finns i hela landet och vi har ett brett utbud av program och inriktningar. Det gör oss till en drivande kraft i utvecklingen av svensk gymnasieskola, säger Jens Eriksson.

Behovet av gymnasieskolor växer, framför allt i storstäderna. Ett antal gymnasieskolor startas varje år av både kommuner och fristående aktörer.

– Vi vet att en av de tyngsta faktorerna i gymnasievalet är vad de nuvarande eleverna säger om sin skola. Att vi har elever som trivs, utvecklas och rekommenderar andra att söka sig till våra skolor gör att allt fler väljer oss, säger Jens Eriksson.

För mer information, kontakta:
Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasieskolor, 070 374 43 48, jens.eriksson@academedia.se.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler