“Bra med nya råd kring skolmåltider”

I dag presenterade Livsmedelsverket sina nya råd kring skolmåltider. Fokus ligger på miljö och hållbarhet och att skolmåltiderna ska kunna användas som ett sätt att få in de globala målen om hållbar utveckling (Agenda 2030)  i elevernas vardag.

De nya råden från Livsmedelsverket handlar bland annat om att skolor bör servera mindre kött och att eleverna ska få tid att äta i lugn och ro.

– De här råden går helt i linje med den måltidspolicy vi har inom AcadeMedia. Ett av våra mål är att minska andelen kött på våra tallrikar med minst 50 procent. Det ska vara lika självklart att välja vegetariskt som kött och det arbetet måste börja redan i förskolan, säger Rickard Lundberg, måltidsansvarig på AcadeMedia.

– När vi använder mer vegetabilier blir vi dessutom mer resurseffektiva, vi minskar vår klimatpåverkan och förser oss själva med mat som håller oss friska längre. Med mer vego på tallriken kan vi även öka vår ekologiska kvot och kvaliteten på det kött vi faktiskt köper in, säger han.

Delaktighet och förståelse

I sina nya matråd trycker Livsmedelsverket också på hur viktigt det är att skolmåltiden används som en del av undervisningen, exempelvis genom att skolorna jobbar temabaserat och ämnesövergripande.

– Att barnen och eleverna känner sig delaktiga i måltiden är viktigt och för att skapa den delaktigheten behöver de vuxna vara ambassadörer. Det handlar till exempel om att redan i tidig ålder skapa en förståelse för varifrån olika råvaror kommer och vad som händer med matsvinnet, säger Anna Blomqvist, måltidsutvecklare på AcadeMedia.

– Vi håller just nu på att ta fram en utbildning för våra medarbetare som handlar om hur man skapar en bra pedagogisk måltid, berättar hon.

”Våra val gör skillnad”

Förutom att minska andelen animaliskt protein med 50 procent är AcadeMedias mål också att minst 40 procent av råvarorna ska vara ekologiska eller KRAV-märkta inom tre år.

– Vi tillagar 15 000 luncher i våra egna kök varje dag, det innebär att de val vi gör i vårt måltidsarbete faktiskt gör skillnad. Vår ambition är att vara ett föredöme när det gäller hållbara måltider, med mycket fokus på vilka råvaror vi väljer med hänsyn till miljö, hälsa och klimat, säger Rickard Lundberg.

Här kan du läsa mer om Livsmedelsverkets nya matråd till skolor.
Här kan du läsa mer om AcadeMedias måltidsarbete.

#Måltid

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler