Träna dina mentala muskler

Att styrketräning gör oss fysiskt starkare är självklart. Inte lika många vet vad mental styrketräning är.
– Ingen är oberörd av psykisk ohälsa, det är en stor samhällsutmaning och många står utan verktyg för att hantera problemen, sa Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia, när han inledde en föreläsning på temat tillsammans med Jana Söderberg.

Jana Söderberg har under många år arbetat fram ett program för att träna och stärka mental hälsa, bland annat i skolan genom det så kallade Motivationslyftet (se faktaruta längre ner). Mental hälsa handlar om att förstå hjärnans autopilotmekanismer och hur du kan hjälpa dig själv, barn och ungdomar att öva sina tanke- och känslomönster. Att leda sig själv utifrån kunskap om hjärnan.

Idrott är mentala tävlingar

– Mental styrka och god självkänsla är resultatet av kontinuerlig träning, sa Jana Söderberg. Tankens kraft påverkar vår prestationsförmåga.

Elitidrottare använder sig framgångsrikt av mental träning för att öka motivationen och maximera prestationen men också för att hantera nederlag.
Lärare har inte uppgiften att motivera sina elever menar Jana Söderberg, utan att rusta dem för att leda sig själva.

– Motivation kommer inifrån. Alla idrottstävlingar är mentala tävlingar, den som klarar pressen vinner, som också coachar idrottare på hög nivå, sa hon.

Med målbilder ligger du steget före din hjärna

Precis som idrottaren som målar upp bilden där hen står på prispallen eller svingar sig över ribban behöver vi sätta upp våra kognitiva målbilder för våra liv. Det gäller att ligga steget före din hjärna så att du inte agerar på impulser som snabba belöningar, hot eller rädsla. Målbilder handlar om att bestämma mig för hur jag vill ha det i mitt liv; i mina relationer, i mitt arbetsliv, med min hälsa, familj och kanske med mina barn om 20 år.

– Utan en bra målbild kommer din hjärna att måla fan på väggen för så fungerar den.

Kognitiva målbilder skapar direkta kopplingar till hormonsystemet till exempel dopamin som vi behöver för att agera. Det kan vi träna med elever till exempel med 25-minutersmetoden. Vi jobbar i 20 minuter och tar sen paus, då ökar drivkraften att jobba effektivt i 20 minuter.

Ett annat verktyg för bättre mental hälsa är att skapa egna värderingar. Hjärnan fungerar så att den lagrar värderingar som har byggts upp under livet. Problemet är att vi glömmer att omvärdera. Vissa ämnen tyckte du kanske var tråkiga i skolan förut eller anser du dig dålig på. Sen lever det kvar hela livet för det är krävande för hjärnan att omvärdera.

Motivationslyftet tränar värderingar tidigt

För många människor är det till exempel obehagligt att få kritik. Men det går att programmera om din värdering kopplat till kritik. Du kan välja hur du förhåller dig till kritik till exempel genom att se det som en annan persons subjektiva uppfattning istället för att tolka det som att du har fel.

– Ju tidigare detta värderingsarbete börjar desto bättre effekt.

Därför finns Motivationslyftet. Genom att ta del av ny kunskap om hjärnan kan vi hjälpa våra barn, elever och deltagare i vårt utbildningsuppdrag.

– Min målbild är att AcadeMedias skolor ska jobba med Motivationslyftet. För att hjälpa elever i en ny tid, sa Marcus Strömberg.

Om Motivationslyftet

En metod i fem steg som syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap, men också förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning.

Metodiken och materialet i Sverige utgår från den svenska läroplanen samt Barnkonventionen och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor. Arbetssättet involverar hela skolan – det vill säga alla elever, all personal samt vårdnadshavare.

Läs mer om Motivationslyftet här.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler