NTI Gymnasiet startar tre nya skolor till hösten 2019

Nästa höst växer NTI Gymnasiet och NTI Vetenskapsgymnasiet med tre nya skolor – i Helsingborg, Nacka och Solna. Skolorna kommer att vara specialiserade inom teknik och naturvetenskap.

– Det här är regioner som växer och satsar på utbildning, så det känns väldigt bra att få bidra till den utvecklingen. Med våra skolor skapar vi ännu bättre förutsättningar för elever som vill studera vidare efter gymnasiet, genom att erbjuda undervisning av hög kvalitet och ett naturvetenskapligt förhållningssätt, säger Roger Karlsson, verksamhetschef för NTI Gymnasiet.

NTI Gymnasiet har ambitionen att vara Sveriges ledande gymnasieskola inom tech, IT och science. Totalt har NTI Gymnasiet 25 skolor, efter en sammanslagning med IT-Gymnasiet under hösten 2018.

”Stort intresse för våra utbildningar”

NTI Vetenskapsgymnasiet, som startar i Helsingborg och Solna, kommer att ha teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap och det naturvetenskapliga programmet med inriktningen naturvetenskap. NTI Gymnasiet som startar i Nacka kommer ha två inriktningar inom teknikprogrammet – teknikvetenskap och informations- och medieteknik.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för våra utbildningar och våra skickliga lärare förser eleverna med kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden i sig förändras snabbt, inte minst i och med den ökande digitaliseringen vilket ställer krav på oss som jobbar med utbildning. Vi måste ligga steget före och det är precis det som är vår drivkraft, säger Roger Karlsson.

För mer information, kontakta:
Roger Karlsson, verksamhetschef NTI Gymnasiet, roger.karlsson@academedia.se, 0702-164748.

#NTI Gymnasiet