Beslut om avveckling av verksamheten på Vittra Saltsjö-Boo i Nacka

Huvudmannen för Vittra Saltsjö-Boo har beslutat att avveckla verksamheten efter vårterminen 2019. Anledningen är att skolan i flera år haft ett litet elevunderlag. AcadeMedia kommer nu att erbjuda platser på andra förskolor och skolor, och i nära dialog med Nacka kommun se till att hitta lösningar som känns bra för alla barn och elever.

– Skolan har kämpat med ett litet elevunderlag i flera år och den trenden ser tyvärr inte ut att vända. Till hösten skulle det exempelvis bara ha gått totalt 18 elever på högstadiet. Det är givetvis tråkigt att behöva fatta ett sånt här beslut men med ett så litet underlag, som dessutom varierar kraftigt mellan olika årskurser, är det svårt att skapa långsiktighet och tillräckligt bra förutsättningar för utveckling, säger Anneli Wisén, utbildningsdirektör för Vittra.

-Nu lägger vi allt fokus på att säkerställa att alla barn och elever får en fortsatt utbildning av hög kvalitet. Vi kommer att erbjuda platser på flera andra AcadeMedia-skolor och vi har en nära dialog med Nacka kommun för att hitta lösningar som känns bra för alla, säger Anneli Wisén.

Vittra Saltsjö-Boo är en F-9-skola med förskola som ligger i Orminge Centrum. Skolans placering är en av orsakerna till att få har den som sitt förstaval.

– Bedömningen är att lokalerna tyvärr påverkar skolans möjligheter att locka elever, säger Anneli Wisén.

Det går cirka 45 barn i förskolan, och cirka 130 elever i årskurs F-9. Skolan har omkring 30 medarbetare.

Alla tillsvidareanställda medarbetare kommer att erbjudas nya tjänster inom AcadeMedia inför läsåret 2019/2020.

För mer information, kontakta:
Anneli Wisén, utbildningsdirektör Vittra, anneli.wisen@vittra.se, Telefon: 073 365 00 36

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler