Fler av våra fritidsledare får kompetensutveckling via Hermods

I februari startar en ny utbildningsomgång för fritidsledare inom Pysslingen Skolor och Vittra. Utbildningen arrangeras av Hermods och är ett samarbete mellan AcadeMedias för- och grundskolesegment och vuxenutbildningssegment. Syftet är att öka kompetensen hos medarbetarna i skolornas fritidshem.

– Inom både Pysslingen och Vittra finns en strävan att skola och fritidshem ska utgöra en helhet där elevernas utveckling och lärande är gemensamt fokus. En viktig del i det arbetet är att stärka kompetensen hos våra medarbetare, berättar Veronica Thunborg, kvalitetsutvecklare inom AcadeMedias grundskolor.

Den utbildning som startar i februari är den andra omgången av fritidsledarutbilningen. I mars 2018 startade Hermods den första omgången för 50 medarbetare inom Pysslingen och Vittra. Efter tio månaders studier är nu många av deltagarna examinerade och det är alltså snart dags för nya fritidsledare att gå utbildningen.

– Deltagarna i fritidsledarutbildningen får under 10 månaders tid, via Hermods distansutbildning, undervisning med webbinarier och praktiska moment som genomförs på arbetsplatsen. Att det är en distansutbildning möjliggör för medarbetarna att vara kvar i arbetet parallellt med studierna, säger Veronica Thunborg.

Även från Hermods sida är man nöjda med utbildningen.

– Att vi har fått fortsatt förtroende är väldigt roligt och ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet. Vårt samarbete innebär ett effektivt sätt för medarbetarna att kompetensutveckla sig, säger Mathias Skalmstad, verksamhetschef för företagsutbildningar på Hermods.

#Fritidshem #Hermods #Pysslingen Skolor #Vittra