Elever på Milstensskolan skapar tänkvärd tv-serie

Eleverna i nian på Milstensskolan har skapat en egen tv-serie, där varje avsnitt innehåller ett problem som tittarna själva får lösa. Serien består av fyra avsnitt och vänder sig till elever på högstadiet.

Det är tre elever i nian som är ansvariga för produktionen, och till sin hjälp har de skådespelare som går i de olika klasser på högstadiet.

– Serien handlar om tonårsliv och varje avsnitt innehåller ett problem eller en konflikt som kan uppstå i vardagen. Problemen som visas är exempel på hur det kan bli när man tar beslut som inte är så genomtänkta och smarta, och man får se vilka konsekvenser sådana beslut kan leda till, berättar Elin, en av eleverna bakom serien.

– Vi ger inte tittarna lösningarna på problemen, utan tanken är att man ska få tänka efter och fundera på hur man hade gjort om man själv råkat ut för konflikten i avsnittet. Vi ville inte visa de lösningar vi tänkt ut, eftersom det kan finnas flera olika sätt att lösa samma problem, säger Gustav, en annan av de elever som skapat tv-serien.

– Budskapet är att man ska tänka efter innan man agerar, och att små beslut kan få stora konsekvenser. Konsekvenser som man kanske inte tänker på innan. Serien riktar sig till högstadiet men vi tycker att alla kan titta på den, oavsett hur gammal man är, berättar Elin.

Korta avsnitt men lång process

Trots att de fyra avsnitten i serien är ganska korta ligger det många timmars arbete bakom.

–  Först skriver vi manus, och eftersom våra skådespelare inte är så vana är det viktigt att det står med exakt vad de ska säga och göra. Det är också viktigt att det finns en röd tråd. Sedan filmar vi, och sen måste avsnitten klippas ihop innan vi kan lägga ut dem, berättar Alexander, som har skött redigeringen.

–  Att klippa ihop ett enda kort avsnitt tar många timmar. Ljud och bild måste passa ihop och föra handlingen framåt, utan att man berättar för mycket eftersom tittaren själv ska få tänka efter lite, berättar han.

En del av projektet görs under skoltid, men det går också åt en hel del av elevernas fritid.

–  Vi har profilval, alltså elevens val, där man får välja kommunikation eller natur/matte, och då har vi valt kommunikation för att kunna göra tv-serien på lektionstid. Men vi har bara profilvalsämnet 80 minuter i veckan, så en hel del får vi göra hemma, säger Elin.

Alla fyra avsnitt är nu publicerade.

–  Alla kan gå in och titta på serien på vår skolas Facebook-sida, vi hoppas att man som tittare får en tankeställare om värdegrund och hur man ska bete sig mot varandra, berättar Gustav.

#Milstensskolan #Pysslingen Skolor #Värdegrundsarbete