Verksamheten på två Pysslingen-förskolor avvecklas i sommar

Pysslingen Förskolor har beslutat att avveckla verksamheten på förskolorna Snurran och Almdungen efter vårterminen 2019. Anledningen är i båda fallen att de lokaler som förskolorna ligger i ska rivas, enligt nya detaljplaner för områdena.

De barn som går på Snurran kommer att erbjudas platser på andra Pysslingen-förskolor i närområdet, i första hand Typografen och helt nyöppnade Isälven. Och Nacka kommun har meddelat att de har möjlighet att ta emot de barn som idag går på Almdungen, på en av kommunens nya förskolor som öppnar i augusti.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva avveckla två fungerande verksamheter. Nu ligger allt fokus från vår sida på att bibehålla kvaliteten i förskolorna läsåret ut, och att skapa så bra övergångar som möjligt för de barn och vårdnadshavare som berörs, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.

– Det handlar exempelvis om att försöka hålla ihop befintliga barngrupper så gott det går. Det är givetvis en omställning att börja på en ny förskola och vi kommer att erbjuda stöd hela vägen fram till dess att verksamheten på Snurran och Almdungen avvecklas, säger Veronica Rörsgård.

För mer information om Snurrans avveckling, kontakta:
Cecilia Rosman, skolchef, cecilia.rosman@pysslingen.se, 076 102 43 81

För mer information om Almdungens avveckling, kontakta:
Jeanette Elgén, skolchef, jeanette.elgen@pysslingen.se, 08-429 69 03

#Pysslingen Förskolor

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler