Röster om dagens skolpengssystem

Vilka problem finns med dagens skolpengssystem, och vad kan man göra för att förbättra det? I dag arrangerade Friskolornas riksförbund ett seminarium om just skolpengen, med avstamp i den Deloitte-rapport som visar att det är svårt att avgöra om kommunerna lever upp till principen om lika villkor eller inte.

I panelen deltog bland andra Mikael Hellstadius, skolrättsexpert, och Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia. I filmen nedan uttalar sig de, och flera av dagens talare, om hur de ser på finansieringen av skolan.

På uppdrag av Friskolornas riksförbund har revisionsbolaget Deloitte gjort en oberoende granskning av skolpengsfinansiering av kommunala och enskilda skolor. Granskningen visar att det inte går att avgöra om lika villkorsprincipen efterlevs eftersom systemet med skolpeng är komplext, att det saknar vissa lagkrav och att det finns en ovilja hos kommunerna att fatta korrekta beslut där det tydligt framgår hur de beräknat skolpengen. Här kan du läsa hela rapporten. Här kan du läsa en sammanfattning av slutsatserna i rapporten.

#Friskolornas riksförbund #Skolpeng

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler