Skolinspektionen ger toppbetyg till LBS Trollhättan

Under hösten 2018 började Skolinspektionen använda sin nya granskningsmodell för grund- och gymnasieskolor. LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan är den första gymnasieskolan som fått högsta betyg på alla fyra bedömningspunkter.

– Det är väldigt roligt att få så högt betyg och jag blir stolt över skolan och våra fantastiska medarbetare. Det här är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Ásgeir Palsson, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Trollhättan.

Högsta betyg i alla delar

Skolinspektionen analyserar fyra områden i sin granskningsmodell – rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. En skola kan uppfylla Skolinspektionens olika kriterier låg utsträckning, i flera delar eller i hög utsträckning.

LBS Trollhättan uppfyller samtliga fyra kriterier i hög utsträckning.

– Skolans fina resultat bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete där man tar in synpunkter från elever och lärare, och tillsammans analyserar och utvecklar skolan. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete, säger Håkan Stenström, kvalitets- och utvecklingsansvarig för AcadeMedias kreativa gymnasieområde.

Trygghet och studiero

I rapporten skriver Skolinspektionen att “Utbildningen på LBS Trollhättan präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbetet. Enligt eleverna råder det god stämning på skolan och relationerna präglas av tillit. Det finns en bra gemenskap mellan elever och lärare och de trivs tillsammans”.

– Skolinspektionen har granskat drygt 100 skolor totalt och det är ytterst få som har fått högsta betyg på alla områden än så länge. Vi är den första gymnasieskolan som får det och det är väldigt roligt, säger Håkan Stenström.

Kreativa utbildningar med behörighet för högskola
LBS är gymnasieskolor med fokus på kreativitet och skapande, där eleverna förbereds för framtidens kreativa branscher inom grafisk design, kreativ kommunikation, musikproduktion, e-sport och spelutveckling. Samtliga utbildningar utgår från de högskoleförberedande teknikprogrammet och estetiska programmet.

Länk till Skolinspektionens beslut

#LBS Kreativa Gymnasiet #Skolinspektionen

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler