Tre konferenser för ökad närvaro

I dag startade konferensserien ”Närvarofrämjande arbete – från saknad till närvarande” med en heldag i Stockholm. Syftet med konferenserna är att inspirera och lyfta goda exempel på hur framgångsrika skolor arbetar med att främja närvaro bland eleverna.

Psykologen Malin Gren Landell inledde dagen med att visa på de allvarliga konsekvenser som frånvaro kan få. Det var Malin Gren Landell som ledde den statliga utredningen ”Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro”.

– Elever med frånvaro uttrycker ofta att de känner sig utanför och bortglömda. Alla elever vet att man ska gå i skolan och att det är viktigt för att få en bra framtid. Det är viktigt att lärarna känner till riskerna, men inte lägger fokus på det vid samtal med eleverna. Det kan riskera att eleverna blir blockerade. Det är viktigare att fokusera på att lotsa eleven till att vara i skolan, säger hon.

Malin Gren Landell

– Skolan har två viktiga huvuduppgifter – att uppmärksamma frånvaro och kartlägga orsakerna till frånvaro. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att även kort frånvaro i förlängningen kan bli lång i slutändan. Tio procent frånvaro under en vecka blir en månads frånvaro under ett år, säger Malin Gren Landell.

Praktiska i Växjö vände frånvaron till närvaro

För ett år sedan hade Praktiska Gymnasiet i Växjö stora problem med bland annat sen ankomst hos eleverna. Tillsammans med Skolverkets processtödjare satte de upp tydliga och gemensamma regler samt konsekvenser. De började jobba med så kallade korridorscoacher – personal från elevhälsoteamen som stod i korridorerna och fångade upp de elever som kom sent.

– Syftet med korridorscoacher är inte att de ska vara någon form av målvakt, utan snarare vara den som synliggör och hjälper eleven som kommer sent, säger Marie-Charlotte Bäckström, rektor på skolan.

Redan efter två veckor minskade andelen sena ankomster på Praktiska i Växjö drastiskt – I dag är den en halv procent.

”Samla kraft tillsammans”

På dagens konferens berättade flera skolor om hur de jobbar för att främja närvaro i sina verksamheter. Sammanlagt deltog omkring 60 rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och personal från elevhälsan.

Stefan Lindh är rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg och han har fått ett särskilt uppdrag att öka elevernas närvaro i skolan under 2019.

– Det har varit väldigt intressant att lyssna till konkreta resultat utifrån forskning. Det är så viktigt att samlas kring de här frågorna – att samla kraft tillsammans, säger han.

De två kommande konferenserna anordnas i Göteborg och Malmö.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler