“En bra skolmåltid bygger på samarbete”

Klimat, kvalitet och hälsa är tre viktiga perspektiv i arbetet med skolmåltider. Idag samlades ett 50-tal förskolechefer, rektorer och kockar på en inspirationsdag där de fick lyssna på föreläsningar och diskutera hur arbetet med skolmåltider kan utvecklas.

– Vi har nyligen lanserat en ny måltidspolicy inom AcadeMedia och den här dagen tar avstamp i den. Vi har ett antal uttalade mål, som minst 25 procent ekologiskt, minska andelen animaliska proteiner med 50 procent och fler vegetariska dagar, säger Rickard Lundberg, måltidsansvarig inom AcadeMedia.

– Ska vi laga hållbar mat måste vi få våra barn och elever att äta mer vegetariskt och säsongsanpassat, säger han.

AcadeMedia Måltid arrangerar ofta utbildningar och inspirationsdagar för kockar men skolledarna är lika viktiga i måltidsarbetet, menar Rickard Lundberg.

– En bra skolmåltid bygger på samarbete. Kunskap kommer från köket men resurserna som gör att man kan driva måltidsfrågan framåt kommer från skolledningen. Därför är det viktigt att involvera hela verksamheten och det är också anledningen till att vi valt att bjuda in förskolechefer och rektorer till den här inspirationsdagen, säger han.

Här är några röster från dagen: