TeachMeet – lärare lär av varandra

Hur skapar man förutsättningar för alla elever att nå målen i matematik? Den frågan diskuterade 30 rektorer och lärare från AcadeMedias gymnasieskolor på TeachMeet igår. TeachMeet är ett nytt koncept inom AcadeMedia där lärare erbjuds ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Per Gustin, matematiklärare på LBS Kreativa gymnasiet – Stockholm Södra, var en av lärarna som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Han beskrev hur han använder sig av ett systematiskt och relationsinriktat arbetssätt som lett till ökad måluppfyllelse hos skolans matematikelever.

– Det är viktigt att kunna visa eleverna vilken nytta de kommer att ha av ämnet vid fortsatta studier och i livet. Det kan till exempel handla om räntor och amortering när du köper en bostad. Jag försöker också anpassa ämnet efter vilken inriktning de läser. Vi har en inriktning på vår skola som är spelutveckling, och då visar jag exempelvis hur man beräknar hopprörelser i spel, säger Per Gustin.

– Matematikämnet hjälper eleverna vidare i livet. Att kunna matematik gör att du kan lösa olika problem, bli säkrare i samhället och inte luras av falsk reklam, säger han.

”Vill skapa arenor”

TeachMeet-konceptet startade för några månader sedan och vid tidigare tillfällen i vår har temat varit språkutvecklande arbetssätt.

– Vi vill skapa arenor för nätverkande och kompetensutveckling. TeachMeet blir ett forum där lärare delar med sig av metoder, modeller och tankar om – i det här fallet – matematikämnet, säger Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg.

– När vi är ute på våra skolor så upplever vi att det finns många matematiklärare som vill träffas och prata om hur man kan lyckas med sin matematikundervisning, säger Maria Bivesjö.

Per Gustin håller med.

– Man är ofta ganska ensam som matematiklärare. På vissa skolor finns det bara en eller två matematiklärare, och då blir det inte så lätt att diskutera med andra. Jag tycker det känns jätteroligt och viktigt att prata med andra om erfarenheter och utmaningar, säger han.

Maria bivesjö berättar om TeachMeet:

#TeachMeet

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler