Digital kompetens hos lärare och rektorer nyckel till lyckad digitalisering

Samarbeten mellan huvudmännen och andra intressenter i kombination med att rätt digital kompetens finns hos lärare och rektorer. Det är viktiga delar för en lyckad digitalisering, menar Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasiesegment.

Tillsammans med flera namnkunniga deltagare diskuterade han under ett panelsamtal på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Skolriksdag 2019, den handlingsplanen som SKL och Skolverket tagit fram för regeringens digitaliseringsstrategi för den svenska skolan som gäller fram till 2022.

– Inom Academedia har vi redan testat att ha digitala nationella prov och vi vill gärna samarbeta med alla för att vi ska kunna klara av digitaliseringen så bra som möjligt, säger Jens Eriksson.

– Jag tror även att vi behöver fylla på med rätt kompetens i våra verksamheter. Fortbildning för medarbetarna är viktigt, men digital kompetens måste också vara en naturlig del av lärar- och rektorsutbildningarna. Nyutexaminerade pedagoger måste ha övat många gånger innan de kommer till skarpt läge i klassrummet, säger han.

Representerade i panelen var också SKL där Mats Gerdau, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor efterlyste riktlinjer från regeringen.

– Vi måste samarbeta för att kunna lyckas. Alla huvudmän kan inte lösa alla problem själva utan jag tror att staten behöver kunna ta fram tydliga mål, och gemensamma standarder, säger han.

Utbildningsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson pekade på att staten i arbetet inte bör styra för detaljerat, men att vissa riktlinjer självklart ska finnas.

– Vi kanske inte ska ta fram specifika verktyg åt huvudmännen, men en del gemensamma standarder, för till exempel inloggning och säkerhet, måste till för att klara digitaliserade nationella prov. När vi klarar det så kan vi ta med oss den kunskapen till mycket annat, säger Erik Nilsson.

Från Skolverket deltog Kjell Hedwall som sa att mer kompetensutveckling är nödvändig och ett tydligare fokus bör ligga på skolor som ligger lite efter i digitaliseringen.

– De vill vi få med. På så sätt kan vi lyfta lägstanivån samtidigt som de som ligger lite längre fram får fortsätta att gå före och visa vägen, säger Kjell Hedwall.

På AcadeMedia har mycket resurser lagts på att kompetensutveckla medarbetarna, och på teknik som företaget fortsätter att testa.

– Vi har dessutom intensifierat våra samarbeten med olika universitet så att vi kan få mer forskning inom området. Den kunskap vi har delar vi gärna med oss – vi är som Linux och satsar på öppenhet, säger Jens Eriksson.

 

Deltagarna i panelerna var:

  • Jens Eriksson (chef för AcadeMedias gymnasieskolor)
  • Erik Nilsson (statssekreterare), Utbildningsdepartementet
  • Kjell Hedwall (avdelningschef), Skolverket
  • Mats Gerdau (ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor)
  • Jannie Jeppesen (vd), Swedish Edtech Industry
  • Martin Tallvid (lektor vid Institutionen för tillämpad IT), Göteborgs universitet
  • Anders Bergström förvaltningschef), Skellefteå kommun
  • Linda Ekstrand (förvaltningschef), Sollentuna kommun
  • Maria Nyström (chef för stöd och utveckling, tidigare rektor), Sollentuna kommun
  • Annika Agélii Genlott (projektansvarig), SKL

 

Här kan du läsa mer om seminariet.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen.

#Digitalisering #digitaliseringsstrategi #Jens Eriksson #Skolriksdag 2019

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler