”Ingen lärare ska känna sig lämnad ensam”

Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet, hur ska vi klara ekvationen? Det var ämnet på ett av seminarierna på Skolriksdagen under måndagen där Ingela Netz, rektor på Parkskolan som ingår i Pysslingen skolor, deltog tillsammans med representanter från Lycksele kommun och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Helena Tellström, rektor på Norrängsskolan i Lycksele, inledde med att berätta om sitt arbete med att inrätta stödfunktioner i form av klassmentorer så att lärarna kan fokusera på kunskapsuppdraget och undervisningen.

– Tolv mentorer anställdes för drygt två år sedan. Nu kan man se att sjuktalen har sjunkit, något som troligen är en följd av satsningen på stödfunktioner. Slutsatsen så här långt är att lärarna mår bättre. De upplever sig vara mer produktiva och att de kan fokusera på kärnuppdraget, säger hon.

Ingela Netz, rektor Parkskolan, hade innan seminariet lagt ut en fråga på Twitter om hur vi ska klara lärarbristen. Svaren handlade mycket om att vi måste hitta och tillåta lokala lösningar, visa tillit samt lyssna på lärares och skolledares behov.

– Lärare behöver få möjlighet att lyckas med sitt undervisningsuppdrag. I min roll som rektor försöker jag skapa en kultur där ingen är lämnad ensam. En av mina viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att dela ansvar, samplanera, uppmuntra teamtänk och snabbt skola in ny personal. Medarbetare som trivs, stannar. Lärare söker sig gärna till Parkskolan, vilket jag är oerhört stolt över, säger hon.

– Det är också viktigt att huvudmännen ger rätt förutsättningar och jag är glad att AcadeMedia erbjuder bra kompetensutvecklingsinsatser för mig som ledare. AcadeMedia arbetar också med olika utvecklingsinsatser för att locka fler till lärarbanan. Lärartrainee är ett exempel på detta. Det är ett samarbete med lärarutbildningarna, där lärarstudenter erbjuds en anställning på tio procent under det sista halvåret. Det blir en smidig och trygg väg in i läraryrket, säger Ingela Netz.

– Det är även viktigt att huvudmannen stöttar sina ledare, samtidigt behöver vi få frihet att lösa utmaningarna på lokal nivå. Vi måste våga och tillåtas tänka utanför boxen, för att klara av att ge en undervisning av hög kvalitet samtidigt som det är brist på lärare, säger hon.

#Ingela Netz #Parkskolan #Skolriksdag