AcadeMedias bolag auktoriseras

Movant, Hermods, Eductus och Plushögskolan (Affärs-, Teknik- och Vårdyrkeshögskolan) är kvalitetssäkrade, enligt branschorganisationen Utbildningsföretagen.

– Det här är ett stort och viktigt steg för oss. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi ständigt arbetar för att utveckla och leverera en kvalitativ utbildning, säger Christer Hammar chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

För att bli auktoriserat utbildningsföretag har bolagen granskats av en auktorisationsnämnd. I kvalitetskriterierna ingår bland annat systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling, relevans i utbildningarnas innehåll samt att företaget är en god arbetsgivare. Auktoriserade företag genomgår årligen en granskning och de som inte uppfyller villkoren utesluts.

– Det känns jättebra att vi som Sveriges största utbildningsföretag är med och bidrar till en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch. Det skapar trygghet för kunderna som köper våra utbildningar och borgar för att våra elever och deltagare får den goda utbildning de har rätt till, säger Christer Hammar.

Förutom de bolag inom AcadeMedia Vuxenutbildning som blivit auktoriserade nu, så är även Kompetensutvecklingsinstitutet auktoriserat sedan hösten 2018.

Om Almega Utbildningsföretagen
Almega Utbildnings­företagen grundades 1996 och är landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. Almega Utbildnings­företagen ingår i Almega och är därmed en del av Svenskt Näringsliv.

 

#AcadeMedia vuxenutbildning #Almega #Almega Tjänsteföretagen #almega utbildningsföretagen #Christer Hammar #Eductus #Hermods #Movant #Plushögskolan