Ledarskap i fokus på traineeprogrammet

Lärartraineeprogrammets första termin är snart slut. AcadeMedia Academy träffade Malin Wäppling, Skilla Glaslilja och Selma Karic och frågade vad de lärt sig hittills.

Varför valde ni det här programmet?

– Jag ville ha en mentor i slutet av lärarutbildningen och under mitt första år som lärare, någon att vända mig till för att ställa frågor och få feedback, säger Malin Wäppling.

– Programmet känns som ett bra komplement till utbildningen på universitet – en bra väg för att kombinera teori med praktik, säger Selma Karic.

– Jag fastnade för möjligheten att få ha ett stabilt jobb under min sista termin. Med det här upplägget har jag kunnat vara kvar på samma skola och fått tid att lära känna den ordentligt. Det kändes också bra att få en egen mentor, säger Skilla Glaslilja.

 Vad har ni fått ut av de gemensamma träffarna?

– Jag upplever att det varit väldigt högt i tak när vi träffats tillsammans alla traineer. Vi har vågat dela med oss av våra erfarenheter, säger Skilla Glaslilja.

– På träffarna är det inte någon press och hets om betyg, utan alla är öppna och kan dela med sig av både bra och dåliga upplevelser i skolan. Det är lättare att göra det här än på universitetet, säger Malin Wäppling.

– Jag gillar också att vi jobbar med konkreta exempel på träffarna. Ibland blir det för teoretiskt på universitetet, det är mer verksamhetsnära här, säger Malin Wäppling.

Vad tar ni med er från programmet?

– Jag känner att jag har byggt en grundtrygghet genom programmet. Det är också skönt att inte bara få ses som student. Vi har väldigt bra diskussioner och landar hela tiden i vikten av goda relationer. Det är alltid viktigast och det är okej att få lägga tid på det, säger Skilla Glaslilja.

Fakta

Lärartraineerna går sitt sista år på lärarutbildningen och tar snart examen. Under programmets gång arbetar de 10 % på en skola. De har också träffats i grupp med Veronica Thunborg, kvalitetsutvecklare inom AcadeMedia och Sandy Björnwall, rektor på Vittra Forsgläntan som kursledare. Under träffarna har traineerna bland annat diskuterat ledarskap i klassrummet, pedagogiska relationer och demokratiuppdraget.

#Lärartrainee